พบปะแลกเปลี่ยนประเด็นเศรษฐกิจโลกในงาน Conference of Montreal ที่แคนาดา
พบปะแลกเปลี่ยนประเด็นเศรษฐกิจโลกในงาน Conference of Montreal ที่แคนาดา
        เมื่อพูดถึงแคนาดา หลายคนคงจะนึกถึงใบเมเปิ้ลสีแดงที่ปรากฎอยู่บนผืนธงชาติพื้นหลังแดงสลับขาว และชื่อเสียงด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก แต่รู้หรือไม่ว่าดินแดนอันอุดมสมบูรณ์และกว้างใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกแห่งนี้มีศักยภาพทางเศรษฐกิจอีกมากมายรอให้ค้นหา อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต์ เคมีภัณฑ์ เหมืองแร่ และพลังงาน

        นอกจากนั้น แคนาดายังมีดีเรื่องการนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในอุตสาหกรรม บุคลากรของประเทศที่มีศักยภาพ ทำเลที่ตั้งติดกับมหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐอเมริกา และการเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ซึ่งเป็นปัจจัยที่เสริมให้เศรษฐกิจแคนาดาเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง

        อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของแคนาดายังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกตกต่ำเหมือนประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และรัฐบาลตระหนักได้ว่าสภาพเศรษฐกิจโลกมีความบอบบางและเสี่ยงอยู่เสมอ ทุกประเทศทั่วโลกต้องตื่นตัว เพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและประเด็นท้าทายของโลก ด้วยเหตุนี้ แคนาดาจึงมีความริเริ่มที่จะเป็นหนึ่งในเวทีที่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และนักธุรกิจต่างชาติได้มาพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นท้าทายเศรษฐกิจระดับโลก

        ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ว่า องค์กรจัดงานการประชุมว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจโลกแห่งทวีปอเมริกา (International Economic Forum of the Americas (IEFA)) จะจัดงานการประชุม Conference of Montreal ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม Bonaventure นครมอนทรีออล สาธารณรัฐแคนาดา

        งานการประชุม Conference of Montreal มุ่งหวังที่จะยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวาระทางเศรษฐกิจระดับโลก โดยเป็นเวทีระหว่างผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายระหว่างรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ นักธุรกิจ และสมาชิกประชาสังคม สมาคมแรงงานและสถาบันการศึกษา โดยงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,500 คน โดยผู้ร่วมงานเป็นนักธุรกิจจากทั่วโลกกว่า 57 % ผู้แทนจากภาครัฐ 26% จากหลายทวีปทั่วโลก

        งานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Shaping a New Era of Prosperity” โดยในการประชุมมีประเด็นเศรษฐกิจในการประชุม อาทิ 1) ธรรมาภิบาล (Governance) 2) พลังงาน 3) โครงสร้างสาธารณูปโภคและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4) การค้าระหว่างประเทศ และ 5) การพัฒนานวัตกรรม
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมวาระการประชุมแบ่งเป็น 3 แบบ ได้แก่ 1) สำหรับบุคคลทั่วไป ราคาเริ่มต้นที่ 700 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 24,600 บาท) 2) สำหรับผู้บริหาร ราคาเริ่มต้นที่ 1,700 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท) และ 3) แพคเกจสำหรับองค์กร ราคาเริ่มต้นที่ 5,800 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 240,000 บาท) ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ http://forum-americas.org/montreal/registration หรือสมัครกับนาย Michèle Hogue เจ้าหน้าที่ดูแลการลงทะเบียน โทรศัพท์ +1 514 871-2225 ต่อ 204 +1 866 865-2225 ต่อ 204 อีเมล์ m.hogue@forum-americas.org

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ผู้จัดงาน โทรศัพท์ +1 514 871-2225 +1 866 865-2225 โทรสาร +1 514 871-2226 อีเมล์ montreal@forum-americas.org

18 เมษายน 2559


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน