ค้นหาผู้ประกอบการ Startup ไฟแรงใน “โครงการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการ Startup ไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศ”
ค้นหาผู้ประกอบการ Startup ไฟแรงใน “โครงการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการ Startup ไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศ”
         กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์จะจัด “โครงการคัดเลือกผู้ประกอบการ Startup ไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศ” เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการ Startup ของไทย ในงาน Startup Thailand 2016 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559

         ขอเชิญผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในสาขาพลังงาน และการบริหารจัดการของเสีย สมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฯ โดยผู้สมัครจะมีโอกาสได้นำเสนอข้อมูลกิจการ แผนพัฒนากิจการ และความคาดหวังในการไปศึกษาดูงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในงาน Startup Thailand 2016 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิพิเศษ เดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จระดับโลก

         ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ 1) เอกสารจดทะเบียนหรือข้อมูลกิจการ 2) แผนพัฒนากิจการ และ 3) เอกสารแสดงความคาดหวังจากการไปศึกษาดูงาน (ความยาวชิ้นละไม่เกิน 1 หน้า) มาที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการคัดเลือก โทรสาร 0 2643 52360 2643 5236 อีเมล์ interecon02@mfa.go.th พร้อมจัดส่งต้นฉบับเอกสารมาที่ กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่อยู่ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันพุธที่ 27 เมษายน ศกนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมลข้างต้น

***ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

8 เมษายน 2559


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน