อวดสินค้าไทยให้โลกเห็นในงานแสดงสินค้านานาชาติของมณฑลซานตง
อวดสินค้าไทยให้โลกเห็นในงานแสดงสินค้านานาชาติของมณฑลซานตง
        “มณฑลซานตง” ดินแดนที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของจีน มีประชากรกว่า 95 ล้านคน มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของจีน และมีมูลค่า GDP สูงเป็นอันดับ 3 ของจีน โดดเด่นในด้านสินค้าเกษตรและอาหาร ครองส่วนแบ่งปริมาณการส่งออกมากถึง 1 ใน 4 ของจีน ตลอดจนเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่
ในฐานะศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของจีน

         เมืองหลวงของมณฑลซานตงคือเมืองจี่หนาน เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าของมณฑลซานตง และมีความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเบา และอุตสาหกรรมอาหาร ขณะที่ชิงต่าวเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองแห่งการท่องเที่ยวและเมืองแห่งอุตสาหกรรมอาหาร และมีเป้าหมาย
ในการผลักดันตัวเองให้เป็นเมืองแสดงสินค้านานาชาติ โดยใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านทำเลและทรัพยากร

         จากปัจจัยทุกอย่างที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ามณฑลซานตง โดยเฉพาะเมืองจี่หนานและเมืองชิงต่าว
ต่างมีศักยภาพรอให้นักลงทุนจากทั่วโลกเข้าไปปักธงการค้าการลงทุน จึงน่าสนใจที่ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะในสาขาการเกษตรจะพิจารณามณฑลซานตงเป็นจุดหมายหนึ่งในการค้าและการลงทุนล่าสุด ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ว่า สำนักงานพาณิชย์ประจำเมืองชิงต่าวจะจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ Qingdao World Imports Fair & Procurement Conference โดยแบ่งเป็น 2 ครั้ง ได้แก่ 1) งานแสดงสินค้านานาชาติระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ Qingdao Textile Valley เมืองชิงต่าว และ 2) งานแสดงสินค้านานาชาติระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ Jinan Shungang Exhibition Center นครจี่หนาน

         งานแสดงสินค้านานาชาติ Qingdao World Imports Fair & Procurement Conference เป็นงานประจำปีของเมืองชิงต่าวและเมืองจี่หนาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เมืองกลายเป็น ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติที่นำเข้าสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศ และมุ่งหวังที่จะสร้างเวทีสำหรับการพบปะและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการจากนานาประเทศ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้แนะนำและเปิดตัวสินค้าใหม่ และส่งเสริมบริการ e-commerce

        ผู้จัดงานประสงค์จะเชิญชวนผู้ประกอบการที่ขายสินค้า อาทิ เครื่องประดับและอัญมณี ยานพาหนะ งานหัตถกรรม อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม สินค้า
เพื่อสุขภาพและเวชภัณฑ์ สินค้ากีฬา เสื้อผ้าและเครื่องสำอาง โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วม
ออกร้านแล้วกว่า 400 บริษัทจาก 30 ประเทศ และคาดว่าจะมีบูธแสดงสินค้ารวมกว่า 700 คูหา 

        คูหามาตรฐานราคา 6,500 หยวน (ประมาณ 33,000 บาท) โดยหากสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าผ่านสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จะได้ราคาคูหามาตรฐานแบบพิเศษในราคา 3,200 หยวน (ประมาณ 17,400 บาท) ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaiqingdao@mfa.go.th หรือสามารถติดต่อผู้จัดงานโดยตรงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 
+86 532-85910891 +86 532-85910898 และ +86 10-65204324 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ qhgjhz@163.com ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดและกรอกใบสมัครเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ www.importsfair.com

21 มีนาคม 2559


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน