รู้ลึกโอกาสทำเหมืองแร่ในลาตินอเมริกากับ งาน San Juan: Argentine Mining Development Driver ที่อาร์เจนตินา
รู้ลึกโอกาสทำเหมืองแร่ในลาตินอเมริกากับ งาน San Juan: Argentine Mining Development Driver ที่อาร์เจนตินา
        ”อาร์เจนตินา” มีดีมากกว่าทีมฟุตบอลลำดับต้นของโลก ศักยภาพทางเศรษฐกิจของอาร์เจนตินา โดดเด่นในเวทีโลก นอกจากอุตสาหกรรมเกษตรที่มีถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเป็นพระเอกแล้ว อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ไม่พูดถึงไม่ได้สำหรับอาร์เจนตินาคือ อุตสาหกรรมเหมืองแร่

        อาร์เจนตินาเป็น 1 ในแหล่งแร่ลิเทียมสำคัญในลาตินอเมริกา ลิเทียมยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นวัตถุดิบสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือไปจนถึงชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอากาศยาน อาร์เจนตินากำลังครองสัดส่วนตลาดลิเทียมดิบมากขึ้น เพราะคู่แข่งอย่างชิลีได้หยุดให้สัมปทานไป ขณะที่โบลิเวียขาดความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและได้ระงับ การทำเหมืองแร่ชั่วคราวเพราะเกิดการประท้วงโดยชุมชนในพื้นที่ ปัจจุบัน อาร์เจนตินากลายเป็นผู้ผลิตลิเทียมอันดับ 4 ของโลก นอกจากลิเทียม แร่ธาตุส่วนใหญ่ที่พบในอาร์เจนตินายังมี ทองคำ เงิน ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง และอะลูมิเนียม

        ภาครัฐอาร์เจนตินาสนับสนุนการทำเหมืองแร่ โดยเริ่มตื่นตัวมาตั้งแต่ปี 2536 ด้วยเล็งเห็นว่าจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจอาร์เจนตินาให้ก้าวไปข้างหน้า รัฐบาลอาร์เจนตินาชุดปัจจุบันได้พยายามปรับแก้กฎหมายให้สะดวกต่อนักลงทุนต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกมาตรการการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการลดกำแพงภาษีและขั้นตอนการส่งออกและนำเข้า ส่งผลให้มีนักลงทุนเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของอาร์เจนตินาเพิ่มขึ้น บริษัทจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ได้ไปลงทุนทำเหมืองแร่ลิเทียมในอาร์เจนตินาแล้ว อาร์เจนตินาเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทยในลาตินอเมริกา รองจากบราซิลและเม็กซิโก แต่น่าเสียดายที่ยังไม่มีผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในกิจการเหมืองแร่ในอาร์เจนตินา

         มีโอกาสดี ๆ ช่วงกลางปีนี้ให้ผู้ประกอบการไทยไปสัมผัสและรู้จักศักยภาพอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ที่อาร์เจนตินาให้มากขึ้น Hotline ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส ว่า จังหวัด San Juan ทางภาคตะวันตกของอาร์เจนตินา จะจัดงานนิทรรศการและจับคู่ธุรกิจ VI International Exhibition “San Juan: Argentine Mining Development Driver” ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ที่ Convention Center Cepas Argentinas

         งานนิทรรศการและจับคู่ธุรกิจ VI International Exhibition “San Juan: Argentine Mining Development Driver” ถือเป็นงานนิทรรศการครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่อาร์เจนตินา มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเข้าใจอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของอาร์เจนตินาอย่างแท้จริง ตลอดจนมุ่งสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการต่างชาติกับผู้ประกอบการอาร์เจนติน่าในอุตสาหกรรมเหมืองแร่

          งานครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) งานแสดงสินค้า 2) การจับคู่ธุรกิจ และ 3) การสัมมนาจัดโดย องค์กรเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ ในปีก่อนหน้า งานจัดบนเนื้อที่กว่า 10,000 ตารางเมตร มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 250 บริษัท และมีเงินสะพัดระหว่างจัดงานถึง 860 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

         ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.sanjuan-minera.com.ar/ หรือติดต่อโดยตรงกับผู้จัดงานที่ คุณ Fernanda Fraga อีเมล ffraga@panorama-minero.com โทรศัพท์ +54 4953 1449 +54 4952 6097 หรือ +54 4952 1117 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ plyons@panorama-minero.com สำหรับผู้ที่จะสนใจจะไปจัดแสดง และที่โทรศัพท์ +54 4952-1117 และ +54 9 115 328 6418 สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าชมงาน ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

         สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส เห็นว่า หากผู้ประกอบการไทยสนใจและมีศักยภาพใน การลงทุน หรือพัฒนาหุ้นส่วนทางธุรกิจกับบริษัทสหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือจีน ในฐานะเจ้าของเทคโนโลยีหรือนักลงทุนที่ไปลงทุนทำเหมืองแร่ลิเทียมในอาร์เจนตินา หรือพัฒนาหุ้นส่วนทางธุรกิจกับอาร์เจนตินาในฐานะเจ้าของสัมปทานหรือซัพพลายเออร์ ก็น่าจะเป็นโอกาสยกระดับหรือขยายขอบข่ายธุรกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทย สถานทูตฯ พร้อมอำนวยความสะดวกในการประสานงานและจัดหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนผู้ที่สนใจ

14 มีนาคม 2559


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน