แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในงาน TCS Brasil 2016
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในงาน TCS Brasil 2016
        นอกจากศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและด้านการเกษตร “บราซิล” เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก ยังเป็นประเทศผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญในเวทีพลังงานระหว่างประเทศ

        บราซิลใช้พลังงานมากเป็นอันดับ 8 ของโลก การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้การบริโภคน้ำมันและเชื้อเพลิงของบราซิลมากขึ้นเป็นเงาตามตัว อนาคตมีแนวโน้มว่า บราซิลจะไม่สามารถผลิตเชื้อเพลิงและพลังงานให้เพียงพอต่อการบริโภคได้ รัฐบาลบราซิลได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงพยายามแก้ไขปัญหาโดยหันมาให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทน อาทิ พลังงานชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ และปัจจุบัน บราซิลได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิงเหลวแถวหน้าเป็นอันดับที่ 9 ของโลก

        ภาครัฐของบราซิลแสดงบทบาทในด้านพลังงานทดแทน และได้ริเริ่มการจัดงานประชุมและแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติในสาขาพลังงานทดแทนหลากหลายเวที เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และเทคโนโลยีในสาขาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เป็นโอกาสสำหรับธุรกิจไทยรวมถึงผู้มีบทบาทสำคัญแวดวงต่าง ๆ ในสาขานี้ ที่จะพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญด้านพลังงานทดแทน

        ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย ว่า สองหน่วยงานของบราซิล ได้แก่ Institute of Applied Technology and Qualification (ITAO) ร่วมกับ Gasification on Technology Council (GTC) จะจัดงานประชุมและแสดงนิทรรศการ Thermal Conversion Solutions หรือ TCS Brazil 2016 ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและสินค้า Rafain Palace เมือง Foz Do Iguaçu

        งานประชุมและแสดงนิทรรศการ TCS Brazil จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของบราซิล ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิด ความร่วมมือทางเทคโนโลยีและธุรกิจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้จัดมุ่งหวังอย่างยิ่งให้งานนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่จะร่วมบรรลุความท้าทายของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030

        งาน TCS Brazil 2016 จะประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ งานสัมมนาระหว่างประเทศ และ งานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานความร้อนจากใต้พิภพและการใช้ก๊าซชีวภาพ ผู้จัดงานประสงค์จะเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสาขาการจัดการขยะ ถ่านหินโค้ก เหมืองถ่านหิน พลังงาน ชีวมวล น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และก๊าซชีวภาพ เข้าร่วมงาน

        สำหรับผู้ที่สนใจจะไปจัดแสดงในงาน คูหามาตรฐานแบ่งเป็น 3 แบบ ได้แก่ 1) พื้นที่ว่างราคา 380 เรอัลบราซิลต่อตารางเมตร (3,394 บาทต่อตารางเมตร) 2) คูหามาตรฐานราคา 450 เรอัลบราซิลต่อตารางเมตร (4,019 บาทต่อตารางเมตร) และ 3) คูหาตกแต่งพร้อมราคา 550 เรอัลบราซิลต่อตารางเมตร (4,912 บาทต่อตารางเมตร) สามารถติดต่อผู้จัดงานโดยตรงที่โทรศัพท์ +55 41 3114 4760+55 41 3114 4760 และ +55 41 3555 2537+55 41 3555 2537 อีเมล contato@itaq.com.br และcontato@tcs-brasil.com ดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมในเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ http://www.tcs-brasil.com/-en--thermal-conversion-solutions---brazil-2016.html

-------------------------------------------

7 มีนาคม 2559


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน