กระทรวงการต่างประเทศรุกการทูตเชิงเศรษฐกิจ เปิดตัวเวที MFA CEO Forum
กระทรวงการต่างประเทศรุกการทูตเชิงเศรษฐกิจ เปิดตัวเวที MFA CEO Forum
         เอกอัครราชทูตต่างประเทศคือผู้แทนของรัฐบาลต่างประเทศ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำศักยภาพของเศรษฐกิจและเอกชนไทยรายงานกลับไปยังเมืองหลวง ด้วยเล็งเห็นโอกาสผ่านช่องทางสำคัญนี้ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดเวที MFA CEO Forum เป็นครั้งแรก ณ กระทรวงการต่างประเทศ

         เวทีดังกล่าวริเริ่มจากความคิดของปลัดกระทรวงการต่างประเทศที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศผ่านการทูตเชิงเศรษฐกิจ เวทีนี้คือโอกาสสำหรับองค์กรทางธุรกิจชั้นนำของไทยที่จะได้นำเสนอข้อมูลและศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนของภาคเอกชนไทยในลักษณะ exclusive โดยตรงถึงเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่ประจำการในประเทศไทย เวทีดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเศรษฐกิจไทยในสายตาชาวต่างประเทศ สะท้อนบทบาทของเอกชนไทยในเวทีเศรษฐกิจโลกเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งยังช่วยขยับเอกชนไทยที่มีศักยภาพเข้าถึงโอกาสในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น

         ในเวที MFA CEO Forum ครั้งแรก นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวง การต่างประเทศได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้เชิญนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี ที่เข้ารับดำรงตำแหน่งดังกล่าวเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เป็น CEO ปาฐกท่านแรก เพื่อนำเสนอความเป็นมา ธุรกิจของบริษัท ตลอดจนวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เมื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน

         งานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะทูตต่างประเทศเป็นอย่างดี มีผู้แทน สถานเอกอัครราชทูตกว่า 50 แห่ง เข้าร่วมงาน เป็นระดับเอกอัครราชทูตถึงเกือบ 40 ท่าน โดยผู้เข้าร่วมให้ความสนใจแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างกันในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

         นับว่าเวที MFA CEO Forum ครั้งแรกประสบความอย่างดียิ่ง ได้เปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยเป็นที่รู้จักในเวทีนานาชาติมากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยที่มีศักยภาพได้สร้างเครือข่ายและต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับฝ่ายต่างประเทศต่อไป ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย

         กระทรวงการต่างประเทศมีแผนจะจัดเวทีดังกล่าวเพื่อตอกย้ำศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของไทยในสายตาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน

-------------------------------------------29 กุมภาพันธ์ 2559


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน