แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการเกษตรของยุโรปไปกับสัมมนา “Agriculture Innovation: Learning from Europe’s Best Practices”
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการเกษตรของยุโรปไปกับสัมมนา “Agriculture Innovation: Learning from Europe’s Best Practices”

กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศจะจัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Agriculture Innovation: Learning from Europe’s Best Practices” ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ณ โรงแรม Siam Kempinski เวลา 09.00 -12.00 น. กำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง

ภายในงานท่านจะได้ฟังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐทั้งของไทยและสหภาพยุโรป ได้แก่ ผศ.ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล จากคณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Mr. Bernhard Kelkes เลขานุการเอกจากสถานเอกอัครราชทูตเนเธอแลนด์ ประจำประเทศไทย อีกทั้งสามารถ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้จากนวัตกรรมการเกษตร ภายใต้หัวข้อ

  • The Dutch Model to Promote Innovation in Agro-Business
  • Agriculture Innovation as Part of Successful Business Model: Thai Experience
  • Agriculture Innovation as Part of Successful Business Model: European Experience

งานนี้ใช้ภาษาอังกฤษตลอดรายการ ด่วน!! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อนเท่านั้น

ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ด้านล่าง ส่งไปที่โทรสารหมายเลข 0 2625 3717 ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 13114
17 กันยายน 2558


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน