เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ 3
           เมื่อวันที่ 12-13 สิงหาคม 2558 นายทอมวิชย์ ชาญสรรค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ 3 ณ โรงแรม Serena กรุงอิสลามาบัด โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมร่วมกับนาย Khurram  Dastgir Khan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปากีสถาน โดยในที่ประชุมดังกล่าว ได้มีการประกาศเริ่มการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและปากีสถาน (FTA) และคาดว่าจะสามารถสรุปผลการเจรจาได้ภายในกลางปี 2560 โดยการเจรจา FTA จะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศ โดยปากีสถานสามารถใช้ไทยเป็นประตูการค้าไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีประชากรกว่า 600 ล้านคน ในขณะที่ไทยก็สามารถใช้ปากีสถานเป็นประตูการค้าไปยังภูมิภาคเอเชียกลาง ตะวันออกกลาง รวมทั้ง ตะวันตกของจีน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมการประชุมจับคู่ทางธุรกิจ ซึ่งมีผู้ประกอบการปากีสถานเข้าร่วมกว่า 100 คน โดยสินค้าไทยที่ได้รับความสนใจ คือ ชิ้นส่วนยานยนต์ และจักรยานยนต์ ผลิตภัณฑ์อาหาร และวัสดุก่อสร้าง  

28 สิงหาคม 2558
ศูนย์ BIC : Pakistan


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน