งาน Thank You Bahrain

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมานามา และคณะทูตานุทูตประเทศต่าง ๆ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย ฯลฯ ประจำประเทศบาห์เรน กระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ของรัฐบาลบาห์เรน สถาบัน โรงเรียน และองค์กรเอกชน เข้าร่วมงานออกร้าน THANK YOU BAHRAIN ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์ของสมาคมคนต่างชาติในบาห์เรน (Bahrain Federation of Expatriate Associations: BFEA) ณ บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติบาห์เรน และอาคารแข่งขันกีฬาในร่มอาคาร C และ D

ในงานดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งชาวต่างชาติและชาวบาห์เรนประมาณ 15,000 – 30,000 คน เข้าร่วม มีบริษัทชั้นนำต่าง ๆ เข้าร่วมให้การสนับสนุนออกร้าน มีการออกร้านของสถานเอกอัครราชทูตและองค์กรต่าง ๆ รวมถึงการแสดงบนเวทีกลางแจ้งของตัวแทนนักแสดงโรงเรียนบาห์เรนและจากชาติต่าง ๆ รวมทั้งการแสดงเซิ้งกระติ๊บของนักเรียนไทย โดยคณะครูจิตอาสาของโรงเรียน ก.ไก่ ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตด้วย นอกจากนี้ยังมีการละเล่นต่าง ๆ การบริการอาหารและเครื่องดื่มโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการจัดงาน

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประเทศไทย โดยการประดับตกแต่งซุ้มธงชาติไทย การเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การสาธิตแกะสลักผลไม้ไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งชาวต่างชาติและชาวบาห์เรนเข้าชมและสอบถามเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการสอบถามและฝึกสอนการแกะสลักผลไม้ไทย ที่มีผู้สนใจและได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ

ทั้งนี้ สมาพันธ์ BFEA ได้จัดงาน THANK YOU BAHRAIN ขึ้นปีนี้เป็นครั้งแรกเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศบาห์เรนและสานสัมพันธ์กับชาวต่างชาติจากประเทศต่าง ๆ ที่พำนักในบาห์เรน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะทูตานุทูตประจำบาห์เรน และมีผู้สนใจโดยเฉพาะชาวอินเดีย บังกลาเทศ และปากีสถานที่ทำงานและพำนักอยู่ในบาห์เรน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และมีเสียงตอบรับเป็นอย่างดี


กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
5 กุมภาพันธ์ 2556
ที่มา สอท. ณ กรุงมานามา
http://sameaf.mfa.go.th/th/news/detail.php?ID=4002&SECTION=EMB_ACT


5 กุมภาพันธ์ 2558
ศูนย์ BIC : Bahrain


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน