เชิญร่วม 29 พฤษภาคม 2558 อย่าพลาด!! การสัมมนา “การทำธุรกิจกับสหประชาชาติ : โอกาสทางธุรกิจที่ไม่อาจมองข้าม”

29/05/2015- (1 วัน)

ผู้จัดงาน : กระทรวงการต่างประเทศ
            วันที่ 29 พ.ค. 2558 เวลา 9.00 – 16.30 น. กระทรวงการต่างประเทศจะจัดการสัมมนา หัวข้อ “การทำธุรกิจกับสหประชาชาติ : โอกาสทางธุรกิจที่ไม่อาจมองข้าม” ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้สหประชาชาติ อาทิ United Nations Procurement Division (UNPD) นครนิวยอร์ก คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) และ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) มาบรรยายและตอบข้อซักถามผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะดำเนินธุรกิจจัดซื้อจัดจ้างกับสหประชาชาติ รวมทั้งจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเป็นผู้จัดหาของสหประชาชาติในช่วงท้ายของการสัมมนา

            ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวได้ ทางเว็บไซต์ http://www.mfa.go.th (เลือกภาษาไทย) หัวข้อประกาศ กระทรวงฯ “การทำธุรกิจกับสหประชาชาติ : โอกาสทางธุรกิจที่ไม่อาจมองข้าม” ภายในวันที่ 25 พ.ค. 2558 โดยกระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งยืนยันการได้รับใบสมัครของท่าน ตามช่องทางการติดต่อที่ท่านให้ไว้ และในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับภายในระยะเวลา 2 วันทำการ โปรดติดต่อที่ thaimfa1004@gmail.com
ลักษณะของงาน
งานสัมมนา

จุดเน้น (Theme) ของการจัดงาน
บรรยายและตอบข้อซักถามผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะดำเนินธุรกิจจัดซื้อจัดจ้างกับสหประชาชาติ
จำนวนผู้เข้าร่วมชมงานที่คาดการณ์หรือในปีที่ผ่านๆมา : -


By: กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน