เชิญร่วม งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 16-17 พ.ค.นี้ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

16/05/2015-17/05/2015 (2 วัน)

ผู้จัดงาน : สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ได้รับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวว่า ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม ศกนี้ จะมีการจัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าร่วมงานและจัดแสดงสินค้าและบริการในงานดังกล่าว

ทั้งนี้ จะมีการจัดงานเทศกาลไทยซึ่งเป็นงานต่อเนื่องจากงานเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวอีกจำนวน 2 งาน ได้แก่ 1)งาน เทศกาลไทย ณ เมืองโอซากา-Osakajou Park (รอยืนยันกำหนดการ) และ 2) งานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโงย่า-Hisaya Hiroba - Angel Hiroba (รอยืนยันกำหนดการ) ซึ่งศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์จะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ประกอบการทราบในภายหลังต่อไป

 ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียว ครั้งที่ 16 ได้ที่เว็บไซต์ www.thaifestival.jp
ลักษณะของงาน
กิจกรรมภายในงานเทศกาลไทยประจำปี 2558 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย 1)การออกร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ผลไม้ สินค้าและบริการ จากสำนักงานต่าง ๆ 2)การจัดนิทรรศการแสดงสินค้าหัตถกรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน 3)การสาธิตทำอาหารและของว่างจากข้าวไทย และ 4)กิจกรรมการแสดงที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยโดยศิลปินและกลุ่มคนไทยในประเทศญี่ปุ่น เช่น การแสดงมวยไทยและดนตรีไทย การขับร้องเพลงและแสดงดนตรีสากลโดยศิลปินจากไทย เช่น วง Sound of Siam ศิลปินเดอะสตาร์และค่ายอาร์สยาม

จุดเน้น (Theme) ของการจัดงาน
งานเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวในปีนี้ มีแนวคิดหลักของการจัดงาน คือ “Thai Festival 2015 -Have a RICE Day-” โดยสินค้าที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานจะเน้นผลิตภัณฑ์จากข้าว นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากข้าวผ่านวิถีชีวิตแบบไทย
จำนวนผู้เข้าร่วมชมงานที่คาดการณ์หรือในปีที่ผ่านๆมา : ผู้จัดงานคาดว่าปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 300,000-350,000 ราย

จำนวนคูหาไทยที่เปิดรับสมัคร : -

ค่าเช่าพื้นที่โดยประมาณ : -

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน