เชิญร่วม งานแสดงสินค้า The Maghreb Fair of Trade and Investment Development 11-13 มิ.ย.ศกนี้ ที่นครคาซาบลังกา ประเทศโมร็อกโก

11/06/2015-13/06/2015 (3 วัน)

ผู้จัดงาน : กระทรวงอุตสาหกรรม การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิตอลแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก และ บริษัท Safaricom บริษัทรับจัดงานแสดงสินค้าในราชอาณาจักรโมร็อกโก
11-13 มิถุนายน 2558 จะมีการจัดงานแสดงสินค้า “The Maghreb Fair of Trade and Investment Development” ณ ศูนย์การประชุม OFEC Exhibition Center นครคาซาบลังกา ประเทศโมร็อกโก โดยผู้จัดงานขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจจากประเทศไทยเข้าร่วมงานดังกล่าว

ลักษณะของงาน
งานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การลงทุนและการเงิน

จุดเน้น (Theme) ของการจัดงาน
งานแสดงสินค้า The Maghreb Fair of Trade and Investment Development จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรก หากผู้ประกอบการไทยสนใจขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคแอฟริกาเหนือ ซึ่งกำลังเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น โดยเฉพาะโมร็อกโกที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง และมีความตกลงทางการค้ากับตลาดที่สำคัญ เช่น สหภาพยุโรป (EU) หรือ สหรัฐอเมริกา รวมถึงกำลังกลายเป็นแหล่งลงทุนของบริษัทรายใหญ่ในหลายสาขา เช่น สาขาสิ่งทอ และสาขาการผลิตยานยนต์และเครื่องบิน เป็นต้น การเข้าร่วมครั้งนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัตให้ข้อมูล
จำนวนผู้เข้าร่วมชมงานที่คาดการณ์หรือในปีที่ผ่านๆมา : ผู้จัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในครั้งนี้กว่า 300 ราย ซึ่งจะมีผู้เข้าชมงานจากทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะจากแอฟริกาเหนือเป็นจำนวนมาก

จำนวนผู้ประกอบการที่คาดการณ์หรือในปีที่ผ่านๆมา : -

ค่าเช่าพื้นที่โดยประมาณ : 160 ยูโร ต่อ 1 ตารางเมตร (1 ยูโร มีค่าประมาณ 34.98 บาท)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน