บัวแก้วเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทยกับเกาหลี” (Comprehensive Economic Partnership Agreement: CEPA) 30 ก.ย.นี้ 09.00-13.00 น. พบกันที่ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล พญาไท

26 กันยายน 2557

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน