ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “SMEs ไต้หวันแนะแนวทางผู้ประกอบการไทยเพื่อก้าวไกลในตลาดโลก” วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคมนี้ 8.30-15.30 น. ณ ห้องหอวัง 2-3 ชั้น M โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “SMEs ไต้หวันแนะแนวทางผู้ประกอบการไทยเพื่อก้าวไกลในตลาดโลก” วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคมนี้ 8.30-15.30 น. ณ ห้องหอวัง 2-3 ชั้น M โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว
            การสัมมนาในหัวข้อ “SMEs ไต้หวันแนะแนวทางผู้ประกอบการไทยเพื่อก้าวไกลในตลาดโลก” จะเป็นการสัมมนาที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้เรียนรู้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจของไต้หวันที่ก้าวหน้าและเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของไทย ภายในงานสัมมนาจะมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการ SMEs ของไต้หวัน โดยมีผู้ประกอบการไต้หวันในหลากหลายสาขาธุรกิจให้เลือกจับคู่ อาทิ อุปกรณ์เสริมยานยนต์/ สารประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ยา/ สิ่งทอคุณภาพสูงจากวัสดุรีไซเคิล/ อุปกรณ์ประหยัดพลังงานแก่เครือข่ายผู้ให้บริการระบบสื่อสาร/ ตู้สีข้าวและจำหน่ายข้าวสารในตัว 

            ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถส่งใบลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา ไปยัง ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ อี-เมล: bic.mfa@gmail.com โทรสาร 02 643 523602 643 5236 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 203 500002 203 5000 ต่อ 14245 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานฯ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น!! ด่วน!! รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่าน เท่านั้น29 กรกฎาคม 2557

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน