เชิญร่วม งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว “Tashkent International Tourism Fair : Tourism on the Silk Road” ครั้งที่ 20 7-9 ต.ค.ศกนี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ UzExpoCentre กรุงทาชเคนท์ ประเทศอุซเบกิสถาน

07/10/2014-09/10/2014 (3 วัน)

ผู้จัดงาน : “Great Silk Road” บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว “Tashkent International Tourism Fair : Tourism on the Silk Road” ครั้งที่ 20 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคมศกนี้ ที่กรุงทาชเคนท์ ประเทศอุซเบกิสถาน

ลักษณะของงาน
งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

จุดเน้น (Theme) ของการจัดงาน
Tashkent International Tourism Fair : Tourism on the Silk Road เป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2538 โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 20 โดยจุดประสงค์ของการจัดงานนี้คือ เพื่อเผยแพร่ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของอุซเบกิสถานและประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง ซึ่งภายในงานจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลการท่องเที่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจากทั่วโลก ตลอดจนจะมีกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจด้วย
จำนวนผู้เข้าร่วมชมงานที่คาดการณ์หรือในปีที่ผ่านๆมา : -

จำนวนผู้ประกอบการที่คาดการณ์หรือในปีที่ผ่านๆมา : -

ค่าเช่าพื้นที่โดยประมาณ : มีการจัดคูหาสำหรับผู้เข้าร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว และชื่อบริษัท

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


Back to the list

Original page:
http://www.tourfair.uz

กิจกรรมสำหรับท่าน