ติดต่อเรา


ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ, ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2203-5000 ต่อ 14243, 14244, 14245
โทรสาร 0-2643-5236
E-mail: bic.mfa@gmail.com
ติดต่อเรา

ข้อมูลเบื้องต้นนี้จำเป็นต่อการตอบคำถามของท่านให้ชัดเจนและครบถ้วน

ชื่อ-สกุล*
อีเมล*
เบอร์โทร*
ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)*
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)*
ที่อยู่
ประเภทของผลิตภัณฑ์*
โปรดระบุ*
ชื่อผลิตภัณฑ์ (หากมี)
ภูมิภาคที่สนใจ*
ประเทศ*
คำถาม*
Please type in the symbols shown in the image above *

 

* - Required fields