อาหารกระป๋องและแปรรูป
อาหารกระป๋องและแปรรูป

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก โดยปัจจุบันมีมูลค่าการส่งออก

อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ

สินค้าในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ นับเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียง

ยางพารา
ยางพารา

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลกต่อเนื่องมานาน

ข้าว
ข้าว

“ข้าวไทย” เป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง