อาหารกระป๋องและแปรรูป

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก โดยปัจจุบันมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 9.6-9.6 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งนอกเหนือจากการส่งออกข้าว กุ้ง และน้ำตาลทรายแล้ว ประเทศไทยยังมีการส่งออกอาหารกระป๋อง และแปรรูปเป็นจำนวนมากอีกด้วย โดยสินค้าที่ทำรายได้ให้ประเทศอย่างมาก ในหมวดนี้คือ ผลไม้กระป๋อง และทูน่ากระป๋อง

ในส่วนของสินค้าประเภทผักผลไม้กระป๋องและแปรรูปนั้น ในแต่ละปีประเทศไทยมีการส่งออกราว 3-4 หมื่นล้านบาท โดยมีตลาดหลักคือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี แคนาดา นอกจากนี้ ยังมีตลาดอื่นๆ ที่มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูง ได้แก่ กัมพูชา ซึ่งมีการเติบโตถึง 17% และจีนที่ขยายตัวถึง 6% ทั้งนี้เป็นผลมาจากจุดแข็งของประเทศไทย ที่มีฐานะเป็นเป็นผู้ผลิต และส่งออกสินค้าผักผลไม้กระป๋องรายใหญ่ของโลก โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าสับปะรดกระป๋อง และน้ำสับปะรด ประกอบกับมีโรงงานผลิตได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐาน HACCP และ GMP ทำให้สินค้าได้รับการยอมรับในระดับโลก

อาหารกระป๋อง และแปรรูปอีกรายการหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับอุตสาหกรรมอาหารของไทยอย่างมาก คือ ปลาทูน่ากระป๋อง มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ปลาทูน่าในน้ำมันพืช และปลาทูน่าในน้ำเกลือ โดยมีตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งในปี 2554 มีสัดส่วน 23% ของมูลค่าการส่งออก ทูน่าแปรรูปทั้งหมดของไทย รองลงมา คือ สหภาพยุโรป 15% กลุ่มประเทศแอฟริกา 13% กลุ่มตะวันออกกลาง 12% และออสเตรเลีย 9% ทั้งนี้มีการประมาณการว่ามูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ทูน่าจะมีการขยายตัวราว 5-10% ต่อปี

เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเติบโตของแต่ละตลาด พบว่า ในส่วนของตลาดทูน่ากระป๋องในสหรัฐอเมริกา ซึ่งไทยครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 50% อาจเติบโตไม่สูงนัก เนื่องจากตลาดมีความอิ่มตัวในระดับหนึ่ง ส่วนตลาดยุโรป ซึ่งไทยครองส่วนแบ่งตลาด 10% แม้จะมีปัญหาเศรษฐกิจแต่การบริโภคก็ไม่ได้ลดลง ขณะที่ตลาดญี่ปุ่น และออสเตรเลียที่ไทยมีส่วนแบ่งทั้งสองตลาดมากกว่า 80% ก็ยังรักษาระดับได้ดี ส่วนตลาดตะวันออกกลาง และแอฟริกาซึ่งเป็นตลาดศักยภาพสูง ภาษีนำเข้าต่ำ 0.5% จะยังขยายตัวได้ดี รวมถึงตลาดหมู่เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกน่าจะยังไปได้ดี สำหรับตลาดในกลุ่มลาตินอเมริกา (อาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัย อุรุกวัย เวเนซุเอลา) การนำเข้าอาจชะลอตัวลงเนื่องจากประเทศเหล่านี้ได้มีการปรับเพิ่มภาษีนำเข้าทูน่ากระป๋องจาก 16% เป็น 35% หลังมีปัญหาขาดดุลการชำระเงิน


ข่าวที่น่าสนใจ