อัญมณีและเครื่องประดับ

สินค้าในกลุ่มอัญมณี และเครื่องประดับ นับเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งในฐานะที่เป็นแหล่งอัญมณีที่มีคุณภาพรวมทั้งภูมิปัญญา และฝีมือในการเจียระไนเพชรพลอย ตลอดจนการรังสรรค์เครื่องประดับได้อย่างประณีตสวยงามทรงคุณค่าเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก

ในแง่มูลค่าการค้าไทยมีการส่งออกเครื่องประดับแท้ ได้แก่ เครื่องประดับทอง เงิน แพลทินัม และอื่นๆ มากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ส่งออกเพชรเจียระไนประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี และมีมูลค่าการส่งออกพลอยสีต่างๆ อยู่ที่ประมาณ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี โดยมีตลาดสำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน รวมถึงอินเดีย สวิตเซอร์แลนด์ และออสเตรเลีย

เมื่อเจาะลึกในแต่ละตลาด โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้นำเข้าอัญมณี และเครื่องประดับรายใหญ่ของโลก จากสถิติที่ระบุว่าสหรัฐฯ มีการนำเข้าเครื่องประดับสำเร็จรูปมากถึงปีละ 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 13% ของมูลค่าการนำเข้าเครื่องประดับทั่วโลก ขณะเดียวกันยังมีการนำเข้าเพชรเจียระไน และพลอยสีรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วย ทั้งนี้ ไทยเป็นผู้ครองตลาดนำเข้าเครื่องประดับเงินที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯ มีส่วนแบ่งตลาดในสินค้ากลุ่มนี้ถึง 35% และเติบโตปีละประมาณ 5% นอกจากนี้ ไทยยังเป็นแหล่งนำเข้าเพชรเจียระไนอันดับ 16 ของสหรัฐฯ ด้วยส่วนแบ่งตลาด 0.21% ด้านตลาดพลอยสีนั้น ไทยเป็นผู้นำเข้าแซฟไฟร์ และทับทิมที่สำคัญที่สุด ครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 17.7% โดยมีฮ่องกงเป็นคู่แข่งสำคัญ

แม้ว่าฮ่องกงจะมีสถานะเป็นคู่แข่งสำคัญในตลาดอื่น แต่ขณะเดียวกันฮ่องกงก็เป็นตลาดการค้าเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมีความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้ง กฎระเบียบการค้าที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ ผลักดันให้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกแม้จะไม่มีอุตสาหกรรมการผลิตพลอยสีในประเทศก็ตาม ทั้งนี้ ไทยยังมีส่วนแบ่งในตลาดนี้ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ ได้แก่ จีน และอินเดีย

ตลาดที่น่าสนใจอีกแหล่งคือ อินเดีย ซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคเครื่องประดับที่มีศักยภาพสูงมาก โดยเมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา มีมูลค่านำเข้าสินค้ากลุ่มนี้สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก เป็นผลมาจากความนิยมในการซื้อเครื่องประดับทองตามประเพณีวัฒนธรรมของชาวอินเดีย ส่วนเครื่องประดับเงินนั้นยังมีมูลค่านำเข้าไม่สูงมากนัก แต่ก็มีแนวโน้มขยายตัว เพราะชาวอินเดียเริ่มหันมาสวมใส่เครื่องประดับประเภทอื่นตามกระแสแฟชั่นตะวันตกเพิ่มขึ้น สำหรับตลาดเพชรในประเทศนี้ อินเดียถือเป็นศูนย์กลางการผลิตและค้าเพชรอันดับต้นๆ ของโลก และใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีมูลค่าการนำเข้าเพชรที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปผลิตเป็นเครื่องประดับ

ในส่วนของภูมิภาคยุโรปมีตลาดที่น่าสนใจ คือ สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีการนำเข้าอัญมณี และเครื่องประดับจากไทยค่อนข้างมาก เนื่องจากสินค้าไทยมีมาตรฐานสูงทั้งคุณภาพ และการออกแบบโดยสินค้าไทยที่ได้รับความนิยมจากผู้นำเข้าของสวิตเซอร์แลนด์คือ เพชร และพลอย นอกจากสวิตเซอร์แลนด์แล้ว เยอรมนีก็เป็นอีกประเทศหนึ่งในสหภาพยุโรปที่เป็นแหล่งนำเข้าอัญมณี และเครื่องประดับอันดับ 9 ของโลก และยังเป็นฐานการกระจายสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคด้วย โดยส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับทอง และเงิน ซึ่งไทยทีส่วนแบ่งตลาดในเยอรมนีราว 11% และเป็นผู้นำเข้าสำคัญอันดับ 4 ในเยอรมนี


ข่าวที่น่าสนใจ

  • “อิสราเอล” ขึ้นชื่อว่ามีวิทยาการล้ำ ๆ ทั้งด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ การเกษตร พลังงานทดแทน การแพทย์ วิทยาการล้ำหน้าที่ว่ายังแทรกซึมอยู่ในอุตสาหกรรมเพชรและอัญมณี ทำให้อิสราเอลขึ้นแท่นเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรและอัญมณีของโลก
  • ภายหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศปรับขึ้น ภาษีการขายจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 8 เมื่อต้นปี 2557 ที่ผ่านมา ส่งผลให้อุปสงค์การบริโภคทั้งสินค้า และบริการภายในประเทศลดน้อยลง และฉุดรั้ง ให้ภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น เริ่มมีแนวโน้มชะลอตัวลง
  • เมื่อวันที่ 21เมษายน 2558 เขตการค้าเสรีเทียนจิน เขตการค้าเสรีแห่งเดียวทางตอนเหนือของจีน เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ครอบคลุมเขตท่าเรือปลอดภาษีเทียนจิน ท่าเรือปลอดภาษีตงเจียงและเขตปินไห่ ซึ่งถือเป็น 3 เขตปลอดภาษีใจกลางนครเทียนจิน

  • ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการดังกล่าวพร้อมสรุปประเด็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวและประเด็นที่ท้าทายสำหรับโครงการ
  • 1 ในหัวข้อที่ร้อนแรงระหว่างการประชุม 2 สภาของจีนประจำปี 2554 ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงต้นปี สำหรับเสนอร่าง “แผนพัฒนาพื้นที่เขตปฎิวัติเก่าส่าน-กาน-หนิง” (ตั้งเป้าพัฒนาพื้นที่เขตปฎิวัติเก่าของจีนในมณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือคือ ส่านซี กานซู และเขตหนิงเซี่ยในภาพรวมทั้งด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ) คือยุทธศาสตร์ผลักดันอุตสาหกรรมด้านพลังงานในเขตภาคตะวันตกเฉียงเหนือด้วย “แผนพัฒนาพื้นที่ 3 เหลี่ยมทองคำด้านพลังงานส่าน-กาน-หนิง-เหมิง”(蒙陕甘宁能源金三角) ที่จะเร่งพัฒนาพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรถ่านหิน ปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ ในส่านซี กานซู หนิงเซี่ย และเขตมองโกเลียในให้กลายเป็นฐานด้านพลังงานและเคมีของประเทศ
  • อัญมณีและเครื่องประดับ นับเป็นเครื่องคู่กายที่สื่อถึงความมีรสนิยมและความหรูหราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าในทุกวันนี้ ยุคสมัยและเทรนด์ของแฟชั่นจะเปลี่ยนไปอย่างไร อัญมณีและเครื่องประดับก็ยังคงได้รับความสนใจและมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามกระแสการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อที่สูงขึ้น
  • ผ่านพ้นไปแล้วกับสัปดาห์ทองของการท่องเที่ยวในเทศกาลวันชาติจีน 7 วัน ในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ชาวจีนทั่วประเทศได้หลั่งไหลออกมาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ กันอย่างคึกคักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมณฑลเสฉวนก็ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของมณฑลฯ โดยในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าวเสฉวนมีรายได้จากการท่องเที่ยวทะลุ 2 หมื่นล้านหยวน
  • ทางรัฐบาลจีนมีแผนในการพิจารณาอนุมัติให้ชาวต่างชาติมีสิทธิในการเข้าเป็นเจ้าของสถานบริการทางการแพทย์ ถือเป็นโอกาสทองของนักลงทุนชาวต่างชาติในอุตสาหกรรมการแพทย์ในจีน
  • ที่ผ่านมาการที่แบรนด์ต่าง ๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นต่างหันไปจับกลุ่มลูกค้าในตลาดบน อาจทำให้ดูเหมือนว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมากนัก แต่ล่าสุดได้มีสิ่งที่บ่งชี้ว่าสถานการณ์อาจไม่เป็นเช่นนั้นทั้งหมด ล่าสุดแบรนด์อัญมณีและเครื่องประดับสัญชาติอเมริกัน "ทิฟฟานี่" ได้ออกมาประกาศว่าอาจต้องปรับลดการคาดการณ์ในปีนี้ลงจากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตเพียงหลักเดียวอยู่แล้ว หลังจากยอดขายรวมทั่วโลกในช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค.ลดลง 1% ส่งผลให้ราคาหุ้นของแบรนด์ลดลงทันที 15% ซึ่งนับว่าเป็นการลดที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เหตุก่อการร้ายวันที่ 11 ก.ย. 2001...
  • กระทรวงการคลังเวียดนามประกาศลดอัตราภาษีการส่งออกทองและเครื่องประดับจากร้อยละ 25 – 35 ให้เหลือเพียงร้อยละ 0 – 2 โดยทองคำชนิดที่มีความบริสุทธ์ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะได้รับการงดเว้นภาษี ส่วนทองคำชนิดที่มีความบริสุทธ์สูงกว่าร้อยละ 95 ให้มีอัตราภาษีร้อยละ 2