ยางพารา

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลกต่อเนื่องมานานไม่ต่ำกว่า 20 ปี โดยมีการผลิตอยู่ที่ 3.82 ล้านตันต่อปี รองลงมาคือประเทศอินโดนีเซีย 2.54 ล้านตัน ประเทศเวียดนาม 1.31 ล้านตัน ประเทศจีน 1.29 ล้านตัน และประเทศอินเดีย 1.18 ล้านตัน โดยยางพาราที่ไทยสามารถผลิตได้ไม่ว่าจะเป็นยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางเครป ยางผึ่งแห้ง หรือน้ำยางข้น ถือเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอื่น ๆ เช่น ยางรถยนต์ ถุงมือยาง ท่อยาง เป็นต้น

โอกาสในการส่งออกยางพาราไทย

สำหรับโอกาสในการส่งออกยางพาราไทยนั้น นับว่ามีอนาคตที่ค่อนข้างสดใสทีเดียว เนื่องจากทิศทางของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูปต่างๆ กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะตลาดในเอเชีย ได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และอาเซียน ซึ่งองค์กรยางระหว่างประเทศ (IRSG) คาดการณ์ว่าในปี 2563 ตลาดโลกจะมีความต้องการยางพารา 15.36 ล้านตัน โดยประเทศที่มีแนวโน้มจะใช้ยางธรรมชาติสูงเป็นอันดับหนึ่งคือ ประเทศจีน 6.39 ล้านตัน รองลงมาคือประเทศอินเดีย 1.94 ล้านตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 946,000 ตันและประเทศญี่ปุ่น 795,000 ตัน

เมื่อพิจารณารายภูมิภาคแล้ว เอเชียตะวันออกยังคงเป็นตลาดที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะจีนซึ่งแม้จะสามารถปลูกยางพาราได้จำนวนไม่น้อย แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล รวมทั้งอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ มีการขยายตัวค่อนข้างสูง

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว (ประเทศจีน) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มณฑลซานตงเป็นมณฑลที่นำเข้ายางพาราจากต่างประเทศสูงที่สุดในจีน รวมทั้งยังเป็นแหล่งผลิตยางรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน (มีโรงงานผลิตยางรถยนต์มากถึงร้อยละ 50 ของจีน)

ส่วนท่าเรือเมืองชิงต่าวเป็นท่าเรือที่นำเข้ายางพาราในปริมาณสูงที่สุด จากข้อมูลเมื่อปี 2013 ระบุว่า ชิงต่าวนำเข้ายางพาราปริมาณ 2.295 ล้านตัน (หรือร้อยละ 57) ของปริมาณการนำเข้าของจีน อีกทั้งเมืองชิงต่าวยังเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยและสถาบันการวิจัยเกี่ยวกับยางพาราชั้นนำในระดับประเทศหลายแห่ง รวมทั้งมหาวิทยาลัย Sciences and Technology ชิงต่าว  ถือได้ว่า “ชิงต่าว” เป็นฐานการนำเข้ายางพาราที่สำคัญของจีน

ปี 2011 มีการจัดตั้งบริษัท Rubber Valley โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทแปรรูปยางพารา รัฐบาลท้องถิ่น สมาคมอุตสาหกรรมยางพาราจีน และมหาวิทยาลัย Sciences and Technology ชิงต่าว เพื่อให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนยางพารา บริการการขนส่งคลังสินค้าและกระจายสินค้า การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท Rubber Valley นำเข้ายางพาราจากไทยเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ นำเข้ายางพาราจากไทยแล้ว 72,000 ตัน มูลค่าการซื้อขาย 305,000 ล้านหยวน ที่ผ่านมาได้ติดต่อซื้อยางพาราทั้งจากบริษัทผู้ส่งออกรายใหญ่ของไทยและผู้ส่งออกประเภทสหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา

ในส่วนของตลาดภูมิภาคเอเชียใต้ ไทยมีตลาดสำคัญคือ อินเดีย ซึ่งในปี 2554 ที่ผ่านมามูลค่านำเข้ายางจากไทย 289.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐและผลิตภัณฑ์ยาง 104.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึงแม้อินเดียสามารถปลูกยางพาราในบริเวณภาคใต้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์และต้องการผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ต้องมีการนำเข้ายางพาราจากต่างประเทศรวมทั้งไทย

สำหรับภูมิภาคยุโรป ตลาดที่น่าสนใจคือ สเปน ซึ่งมีอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดใหญ่อันดับ 8 ของโลก และต้องการใช้ยางจำนวนมาก ขณะที่ฟินแลนด์และรัสเซียก็เริ่มขยายตัว แม้ขณะนี้จะยังเป็นตลาดเล็ก แต่สินค้าที่มีศักยภาพในการเจาะตลาดฟินแลนด์ คือ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์ยางส่วนใหญ่เป็นยางรถยนต์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ถุงมือยาง) ส่วนรัสเซียก็มีความต้องการยางพาราสูงขึ้นมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์ขยายตัว และอุตสาหกรรมอื่นหันมาใช้ยางธรรมชาติมากขึ้น

ด้านตลาดในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้นั้น สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดใหญ่ที่สินค้าในกลุ่มยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพารามีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยถึง 29-40% ส่วนประเทศอื่นๆ ในแถบแปซิฟิกใต้ หรือกลุ่มประเทศลาตินอเมริกานั้น บราซิล นับเป็นตลาดที่น่าสนใจโดยมีมูลค่านำเข้ายางพาราไทยกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า ยางรถยนต์ และยางรถจักรยานยนต์ ส่วนประเทศอื่นๆ อาทิ เปรู เม็กซิโก ชิลี กัวเตมาลานั้น แม้ว่าจะยังเป็นตลาดที่เล็กมาก แต่ก็ยังมีโอกาสทีเปิดกว้างสำหรับสินค้าในกลุ่มบางและผลิตภัณฑ์ยาง เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าจากยางพาราและเทคโนโลยีการผลิตล้าหลังกว่าในเอเชีย ทำให้ต้องมีการนำเข้า โดยเฉพาะสินค้าไทยที่มีคุณภาพและการออกแบบรูปลักษณ์ที่ทันสมัยกว่าสินค้าที่ผลิตในลาตินอเมริกา


ข่าวที่น่าสนใจ

  • เมื่อปี 2556 จากนโยบาย “one belt, one road” ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ที่เน้นกระชับความสัมพันธ์กับนานาชาติในทุกมิติ ได้ทำให้เมืองชิงต่าวกลายเป็นแหล่งรวมธุรกิจยางที่สำคัญที่ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจ
  • เจ้าหน้าที่กว่างซีบุกจับกุมขบวนการลักลอบนำเข้ายางพาราจากต่างประเทศเข้ากว่างซี พร้อมดำเนินคดีฟ้องร้องต่อศาล โดยมีกลุ่มผู้ร่วมกระทำผิด 10 คน
  • เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ กระทรวงพาณิชย์ สหรัฐอเมริกา ลงมติเอกฉันท์ เห็นด้วยกับแผนการต่อต้านการทุ่มตลาดและต่อต้านการอุดหนุนสินค้าประเภทยางรถยนต์และยางรถบรรทุกขนาดเล็กที่นำเข้าจากจีน
  • ไทย-แอฟริกาใต้ ตั้งเป้าเพิ่มการค้าเป็น 9,500 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 60 “พาณิชย์” จี้นำเข้าข้าว-ยาง-ชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่ม...
  • เวียดนามโค่นต้นยางพารากว่า2หมื่นไร่ เนื่องจากผลผลิตตกต่ำ และเกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นรวมทั้งพริกไทยหลังราคายางตก...
  • เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 การสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์กลางยางพาราของจีนได้จัดขึ้นที่เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง โดยระบุว่าเมืองชิงเต่าพร้อมลงทุัน 10,000 ล้านหยวนสร้างศูนย์กลางยางพาราของจีนที่เขตซื่อฟาง (四方区) ของเมืองชิงเต่าและพร้อมเปิดให้บริการมิถุนายนปีนี้ ซึ่งเป็นแผนที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเมืองชิงเต่า 5 ปี ฉบับที่ 12 (2554-2558)

  • นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 56 ว่า ตลาดส่งออกไม้ยางพาราในจีนสดใส ปัจจุบัน ตลาดจีนนิยมไม้เนื้ออ่อนและไม้แปรรูปมากขึ้น และไม้ยางพาราของไทยมีคุณภาพดี สามารถมีผลผลิตตลอดปี อีกทั้ง สามารถสังเกตได้ว่า ผู้บริโภคจีนก็เริ่มเน้นการออกแบบและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ มูลค่าการส่งออกไม้ยางพาราของไทยไปจีนสูงกว่า 14,300 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 30
  • นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 56 ว่า ตลาดส่งออกไม้ยางพาราในจีนสดใส ปัจจุบัน ตลาดจีนนิยมไม้เนื้ออ่อนและไม้แปรรูปมากขึ้น และไม้ยางพาราของไทยมีคุณภาพดี สามารถมีผลผลิตตลอดปี อีกทั้ง สามารถสังเกตได้ว่า ผู้บริโภคจีนก็เริ่มเน้นการออกแบบและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ มูลค่าการส่งออกไม้ยางพาราของไทยไปจีนสูงกว่า 14,300 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 30
  • เมื่อเร็วๆ นี้ น.ต. อิทธิ ดิษฐบรรจง (ร.น.) เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก ได้ยก “ทีมประเทศไทยประจำรัสเซีย” ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ของไทยในรัสเซีย ไปเยือนนสาธารณรัฐ Tatarstan หนึ่งในเขตปกครองตนเองของรัสเซีย ภายใต้โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสของธุรกิจไทยในเขตปกครองตนเองแห่งนี้ ...
  •   อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ของอินเดียเรียกร้องรัฐบาลให้ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับยางธรรมชาติ อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ของอินเดียได้เรียกร้องรัฐบาลให้ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับยางธรรมชาติ ที่นำเข้าไปเพื่อผลิตยา...