ข้าว

“ข้าวไทย” เป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ผลิตและส่งออกข้าวหอมมะลิคุณภาพอันดับหนึ่งของโลกต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี และถึงแม้ในระยะหลัง “ข้าวไทย” จะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านปริมาณการผลิตและราคาของประเทศคู่แข่งสำคัญ เช่น เวียดนาม หรือแม้กระทั่งการพัฒนาพันธุ์ข้าวของสหรัฐอเมริกาเพื่อแข่งขันกับข้าวหอมมะลิไทยโดยเฉพาะ รวมทั้งมาตรการกีดกันทางการค้าที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ แต่ “ข้าวไทย” ก็ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ซึ่งหากพิจารณาตลาดส่งออกข้าวไทยรายภูมิภาคจะพบว่า ตลาดสำคัญยังคงอยู่ในทวีปเอเชีย ทั้งเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ รวมถึงตะวันออกกลางและแอฟริกา นอกจากนี้ ยังกระจายไปในยุโรป อเมริกา และประเทศในแถบแปซิฟิกใต้

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้ข้าวไทยมีศักยภาพในการส่งออกไปเจาะตลาดต่างๆทั่วโลก คือชื่อเสียงของประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกประกอบกับข้าวหอมมะลิไทยมีคุณภาพด้านรสชาติและความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ ถูกปากของผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ชาวเอเชียซึ่งบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก รวมถึงประเทศที่สามารถปลูกข้าวเองได้แต่ยังมีกำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ อาทิ บังคลาเทศ โอมาน ไนจีเรีย นอกจากนี้ ข้าวไทยยังมีโอกาสสูงในการเจาะตลาดต่างประเทศที่แม้ประชากรส่วนใหญ่จะไม่ได้บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก แต่ข้าวไทยก็ถือเป็นสินค้า premium สำหรับผู้มีรายได้ดีหรือเป็นที่นิยมในหมู่นักการทูตหรือเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศในประเทศนั้นๆ เช่น เนปาล เป็นต้น

ตลาดข้าวโลกในปัจจุบัน

ปัจจุบันประเทศต่างๆ ผลิตและบริโภคข้าวประมาณ 430 ล้านตัน/ปี แต่ส่วนใหญ่เป็นการผลิตและบริโภคภายในประเทศ ปริมาณข้าวที่เหลือสำหรับขายระหว่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 29-30 ล้านตัน/ปี ประเทศที่ผลิตข้าวเป็นดับ 1 คือจีน (ประมาณ 130 ล้านตัน/ปี) และอันดับ 2 คืออินเดีย (ประมาณ 80-90 ล้านตัน/ปี) ส่วนไทยผลิตข้าวมากเป็นอันดับ 6 (ประมาณ 19 ล้านตัน/ปี) แต่เป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก ส่วนคู่แข่งที่สำคัญของไทยมีหลายประเทศเช่น เวียดนาม บราซิล โดยขณะนี้ เวียดนามสามารถผลิตข้าวได้มากกว่าไทย (ประมาณ 24 ล้านตัน/ปี) และสามารถส่งออกข้าวเป็นอันดับสองของโลก ในขณะที่ประเทศที่นำเข้าข้าวที่สูงที่สุดคือ ฟิลิปปินส์และไนจีเรีย โดยทั้งสองประเทศนำเข้าข้าวในปี 2552 กว่า 2 ล้านตัน

การส่งออกข้าวของไทย

ข้าวไทยที่ส่งออกสู่ตลาดโลกนั้นมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมการบริโภคข้าวของประเทศนั้นๆ เช่น ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ บริโภคข้าวนึ่ง ฟิลิปปินส์ บริโภคข้าวขาว ญี่ปุ่น บริโภคข้าวขาว 100% และส่วนตลาดพรีเมี่ยมคือข้าวหอมมะลิ จะส่งไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรป เป็นต้น

สำหรับประเทศในแถบยุโรป อเมริกา และกลุ่มประเทศแปซิฟิกใต้ ข้าวไทยก็เป็นที่นิยมเช่นเดียวกันโดยมีแนวโน้มขยายตัวตามความนิยมอาหารไทย และการย้ายถิ่นฐานของชาวเอเชียเข้าไปในประเทศเหล่านี้ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนับว่าเป็นผู้บริโภคข้าวรายใหญ่ และมีการนำเข้าข้าวกว่า 6 แสนตันต่อปี หรือประมาณ 631 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีการเติบโตราว 10% ต่อปี ในจำนวนนี้เป็นการนำเข้าข้าวเมล็ดยาวสีแล้วจากไทยประมาณ 3 แสนตัน สะท้อนให้เห็นว่าข้าวไทยมีความแข็งแกร่งมากในตลาดสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศในแถบแปซิฟิกใต้ อาทิ เปรู เม็กซิโก คิวบานั้น แม้ว่าจะยังนำเข้าข้าวไทยในปริมาณไม่สูงนัก แต่นับเป็นตลาดที่น่าสนใจเพราะยังมีความต้องการในการนำเข้าอยู่พอสมควร และในปัจจุบัน ตลาดตะวันออกกลางเป็นอีกตลาดที่มีความต้องการบริโภคข้าวสูง โดยมีไทย เวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน เป็นแหล่งนำเข้าสำคัญ โดยในแต่ละปีไทยส่งออกข้าวไปตะวันออกกลางเฉลี่ยประมาณ 1.22 ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว 100% ข้าวขาว 5% และข้าวนึ่ง

คู่แข่งที่สำคัญของไทย

ในปัจจุบันข้าวไทยเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น โดยมีคู่แข่งในภูมิภาคที่สำคัญ เช่น เวียดนาม กัมพูชา ที่มีเป้าหมายเพิ่มการส่งออกข้าวไปยังตลาดโลกมากขึ้นและมีราคาถูกกว่าข้าวไทย ขณะเดียวกันหลายประเทศได้เน้นการปลูกข้าวเพื่อบริโภคในประเทศเองมากขึ้น และมีมาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงยังมีความนิยมในการบริโภคข้าวชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช้ข้าวขาวหรือข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นสินค้าสำคัญของไทยด้วย

ประเทศที่เป็นคู่แข่งสำคัญในการส่งออกข้าวของไทยในตอนนี้คือ เวียดนาม โดยในปี 2552 ไทยผลิตข้าวได้ 31.65 ล้านตัน (เวียดนาม 38.90 ล้านตัน) ในขณะที่ไทยมีความสามารถในการผลิต 474 กิโลกรัมต่อไร่ (เวียดนาม837 กก./ไร่) ทำให้ราคาข้าวไทยอยู่ทีประมาณ 6,575 –8,715 บาท / ตัน (เวียดนาม 3,960 บาท/ตัน) ส่วนโครงสร้างการส่งออกข้าว ไทยส่งออกข้าวขาวประมาณ 2.3 ล้านตัน (เวียดนาม 5.3 ล้านตัน) ข้าวหอม 2.6 ล้านตัน (เวียดนาม 2.6 แสนตัน) ข้าวนึ่ง 2.8 ล้านตัน (เวียดนามไม่ส่งออกข้าวประเภทนี้) โดยระหว่างปี 2548 –2552 ไทยส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 (เวียดนามร้อยละ 76.5) นอกจากนี้ ในอนาคตอันใกล้ไทยยังมีคู่แข่งสำคัญคืออินเดีย ซึ่งขณะนี้งดการส่งออกข้าว ด้วยเหตุผลเพื่อการบริโภคภายในและเก็บสต๊อกเพื่อความปลอดภัยทางอาหาร ทำให้ไทยครองตลาดข้าวนึ่งในแอฟริกา แต่หากอินเดียเปลี่ยนนโยบายดังกล่าว ตลาดข้าวนึ่งไทยอาจลดลงกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากข้าวนึ่งจากประเทศอินเดียมีต้นทุนการผลิตและราคาขายต่ำกว่าไทย แม้ว่าคุณภาพจะด้อยกว่า แต่ก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเพราะราคาถูก นอกจากนี้ พม่าก็เป็นคู่แข่งที่ควรจับตามอง เนื่องจากในปี 2552 สามารถส่งออกได้ถึง 1 ล้านตัน ทำให้พม่าเริ่มตื่นตัวในการสนับสนุนการส่งออกดังกล่าว และพื้นที่ในพม่ามีการชลประทานธรรมชาติที่ดี อีกทั้งในอดีต พม่าเคยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกมาแล้ว

สำหรับโอกาสทางการค้าของ “ข้าวไทย”

ในปัจจุบัน ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงนี้ หากพิจารณาจากสถิติการส่งออกข้าวไทยจะเห็นได้ว่า ไทยยังสามารถส่งออกข้าวในปริมาณที่สูง เนื่องจากข้าวหอมมะลิไทยและข้าวไทยยังคงเป็นที่นิยมของผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคชาวเอเชียซึ่งพำนักอาศัยอยู่ทั่วโลก รวมถึงร้านอาหารไทยและร้านอาหารเอเชียจำนวนมากที่กำลังเติบโตในต่างแดน ดังนั้น หากผู้ประกอบการไทยสามารถรักษามาตรฐานในการผลิตข้าวไทยให้มีคุณภาพ โอกาสในการส่งออกข้าวไทยก็จะยังคงมีอยู่เสมอ


ข่าวที่น่าสนใจ

  • เซเนกัล ประเทศทางแอฟริกาตะวันตกแห่งนี้เป็นประเทศที่นำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลก เซเนกัลนำเข้าข้าวจากต่างประเทศกว่า 1 ล้านตันต่อปี ในจำนวนนี้เป็นข้าวที่นำเข้าจากไทยจำนวนไม่น้อย เพราะเซเนกัลไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ แต่วันนี้คงต้องจับตาการเปลี่ยนแปลงของตลาดข้าวเซเนกัลอย่างใกล้ชิด เมื่อรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดี มาร์กี ซอลล์ (Marky Sall) ส่งเสริมให้เกษตรกรท้องถิ่นปลูกข้าวมากขึ้น ลดการนำเข้าสินค้าเกษตร และเร่งเพิ่มการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
  • เคนยากลายเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันออก รัฐบาลเคนยากำหนดวิสัยทัศน์ที่เรียกว่า Kenya Vision 2030 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาว โดยเพิ่มรายได้หลักของประเทศที่มาจากภาคเกษตรกรรม วิสัยทัศน์นี้รวมถึงการเพิ่มกำลังซื้อแก่ชาวเคนยาซึ่งอยู่ในภาคเกษตรกรรมกว่า 80% ของประชากรด้วย
  • หากเอ่ยถึง ”สนามบินนาริตะ” และ “โตเกียวดีสนีย์แลนด์” เชื่อแน่ว่าหลายคนต้องร้องอ๋อ เพราะสนามบินนาริตะเป็นประตูสู่แดนซากุระ ส่วนโตเกียวดีสนีย์แลนด์ก็เป็นหนึ่งในที่หมายของนักเดินทางที่อยากจะมาเช็คอินสักครั้งในชีวิต แต่อีกหลายคนอาจยังไม่รู้ว่า สถานที่สำคัญทั้งสองตั้งอยู่ใน “จังหวัดชิบะ” (Chiba) ทางทิศตะวันออกของมหานครโตเกียว ชิบะมีประชากร 6.24 ล้านคน มากเป็นอันดับ 6 ของญี่ปุ่น นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังหลายแห่งแล้ว ชิบะยังมีแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศจำนวนมาก ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ไม่รอช้าที่จะชี้ช่องทาง สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยลองทำความรู้จักกับศักยภาพของจังหวัดแห่งนี้...
  • ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมไปยังสหรัฐอเมริกา เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2558 รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศกฎหมายใหม่ “Trade Preference Extension Act of 2015” (H.R.1295)
  •                  เยอรมนีเป็นประเทศที่ 22 ของสหภาพยุโรป ที่ได้มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยค่าจ้างขั้นต่ำ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2015 โดยกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำในอัตราชั่วโมงละ 8.50 ยูโร กฎหมายว่าด้วยค่าจ้างขั้นต่ำฉบับนี้มุ่งคุ้มครองแรงงานที่ทำงานในเยอรมนีทุกภาคส่วน รวมถึงในส่วนของภาคการขนส่งซึ่งครอบคลุมถึงพนักงานขับรถบรรทุกที่ขับรถข้ามผ่านพรมแดนเยอรมนี จนออกจากเขตเยอรมนี ที่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างขึ้นต่ำในอัตราชั่วโมงละ…
  • เรียนรู้กลยุทธ์ทางการตลาดของข้าวพันธุ์เจอฟ่างก้งหมี่ของจีน ในโอกาสที่ นายสุชาติ เลียงแสงทอง กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เดินทางเยือนเขตปกครองตนเองชนชาติไทลื้อและจิ่งโพเต๋อหง มณฑลยูนนาน เมื่อเร็วๆนี้ การเยือนดังกล่าวมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะการเรียนรู้วิธีและกลยุทธ์ทางการตลาดของรัฐบาลเต๋อหงในการโปรโมทข้าวเจอฟ่างก้งหมี่ (Zhe Fang Gong Mi) ซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์พิเศษของตำบลเจอฟ่าง ปลูกบนที่ราบสูง เป็นข้าวเมล็ดกลม สั้น มีกลิ่นหอม และถูกใช้เป็นเครื่องบรรณาการสำหรับฮ่องเต้ในอดีตกาลสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิง ทำให้ข้าวเจอฟ่างก้งหมี่มีราคาแพงแต่ก็เป็นที่นิยมของชาวจีนทั้งในการบริโภคและเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษ...
  • สหรัฐฯ ถูกบีบให้ต้องนำเข้าข้าวโพดเพราะผู้ซื้อสินค้าต้องการอาหารอินทรีย์
  • ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานที่น่าสนใจจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย (ประเทศแอฟริกาใต้) เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการถือครองที่ดิน (The Land Holdings Bill)
  •               ดัชนีตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 3/57 (Second Estimate) GDP Growth ยังคงเติบโตแข็งแกร่งที่ร้อยละ 0.7 และโตร้อยละ 3.0/ปี เติบโตติดต่อกัน 7 ไตรมาส นับตั้งแต่เกิดวิกฤตซัพไพร์มในปี 2551 เป็นผลจากการเจริญเติบโตของภาคบริการซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 78/ GDP เป็นหลัก โดยผลผลิตของภาคบริการเติบโตสูงกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจถึงร้อยละ 7.2 ในขณะที่ผลผลิตภาคการผลิต…
  •           ในเดือน พ.ค.58 จะมีการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะตัดสินว่าพรรครัฐบาลปัจจุบันจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นรัฐบาลต่ออีกสมัยหรือไม่ รัฐบาลปัจจุบันถึงแม้จะประสบผลสำเร็จในการบริหารเศรษฐกิจของ สหราชอาณาจักรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมทั้งสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ แต่การที่ได้พยายามปรับปรุงฐานะการคลัง โดยลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ลงเป็นจำนวนมาก ได้สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว และคะแนนเสียงของรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่มีสัญญานชะลอตัวลง รวมทั้งปัญหาภาวะเศรษฐกิจซบเซาและภาวะเงินฝืดที่ยังคงมีต่อเนื่องในยูโรโซน ที่มีผลกระทบโดยตรงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการที่คนว่างงานในยุโรปอพยพมาทำงานใน สหราชอาณาจักรมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย อย่างไรก็ดี แนวโน้มราคาน้ำมันโลกลดลงในขณะนี้น่าจะเป็นผลดีต่อ ส.อ ในฐานะเป็นประเทศนำเข้ำน้ำมัน…


เอกสารอ้างอิง
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
องค์ความรู้เรื่องข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์