สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ในปี 2555 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าในกลุ่มสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม ราว7,300ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยแบ่งเป็นการส่งออกสิ่งทอ 4,272.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเครื่องนุ่งห่ม 2,949.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีตลาดสำคัญคือ กลุ่มประเทศอาเซียน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีน

ทั้งนี้ ตลาดอาเซียนนับเป็นตลาดที่สำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย โดยเป็นตลาดที่ไทยส่งออกสูงสุดถึง 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีการส่งออกผ้าผืนไปยังเวียดนาม และพม่าเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีตลาดกัมพูชาที่นิยมเครื่องนุ่งห่มของไทย นอกเหนือจากการเป็นตลาดการส่งออกสิ่งทอที่สำคัญของไทยแล้ว อาเซียนยังเป็นฐานการผลิตที่สำคัญที่ส่งออกไปทั่วโลกอีกด้วย ดังนั้น สินค้าสิ่งทอของไทยจึงยังมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีโอกาสในการขยายการลงทุนเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีต้นทุนด้านแรงงานถูกกว่า และในบางประเทศยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าจากชาติตะวันตกอีกด้วย

ในส่วนของสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสิ่งทอที่สำคัญเป็นอันดับ 2 และ 3 ของไทย แม้ช่วงที่ผ่านมาทั้ง 2 ตลาดจะเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในภูมิภาค แต่ก็ยังคงมีมูลค่าการค้าขายสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มแต่ละประเทศสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งยังมีความต้องการสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการด้านแฟชั่น ยกตัวอย่าง เช่น ประเทศเบลเยี่ยม โดยเฉพาะเมืองอันตเวิร์ป และกรุงบรัสเซลส์ที่จัดว่าเป็นแหล่งแฟชั่นชั้นนำของเบลเยี่ยม มีนักออกแบบเสื้อผ้าเป็นคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่จำนวนมากซึ่งกำลังมองหาสิ่งแปลกใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และสิ่งทอของไทยสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ดี

สำหรับตลาดญี่ปุ่นนั้น ไทยมีการส่งออกสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม คิดเป็นมูลค่าราว 680 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเป็นตลาดที่มีการขยายตัวสวนทางกับตลาดสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปในภาพรวม แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงจากปัญหาการแข็งค่าของเงินเยน และผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจยุโรปเช่นกันขณะที่ตลาดจีนนั้นก็ยังมีโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยจะส่งออกเส้นด้ายไปยังตลาดนี้ เนื่องจากจีนมีความต้องการเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มในประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมผู้ประกอบธุรกิจส่งออกสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มไทย ยังคงต้องระมัดระวังความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวในสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งส่งผลให้ความต้องการสินค้าสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มในตลาดดังกล่าวลดลง ทั้งยังกระทบต่อตลาดอื่นๆ ที่ซื้อสินค้าต้นน้ำจากไทยไปผลิตเพื่อส่งออกด้วย


ข่าวที่น่าสนใจ

  • สลัดภาพเอธิโอเปียที่แห้งแล้ง ล้าหลัง ผู้คนอดอยาก และน่าหดหู่ไปเสีย เพราะเอธิโอเปียวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกา
  • ภายใต้ยุทธศาสตร์การก่อสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอระหว่างจีน-อาเซียนจะมีอนาคตที่สดใส

  • อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมหลักของไทย ซึ่งจีนเป็นทั้งประเทศคู่ค้าหลักและคู่แข่งสำคัญของไทย ทั้งนี้ ภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ไทยและจีนจะลดภาษีสิ่งทอและเสื้อผ้าระหว่างกันเป็นร้อยละ 0 ในปี 2553 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้ มีข้อมูลเกาะติดอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและแฟชั่นจีนที่น่าสนใจที่สะท้อนให้เห็นว่า อุตสาหกรรมเสื้อผ้าในประเทศจีนมีลักษณะอย่างไร มีระดับการพัฒนาถึงขั้นไหน และกำลังพัฒนาไปในทิศทางใด ภายใต้ภาวะวิกฤตการเงินโลกและบริบทการทำ FTA อาเซียน-จีนขณะนี้ จากการได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเสื้อผ้าและแฟชั่น ครั้งที่ 13 (The 13th Ningbo International Fashion Fair) ที่เมืองหนิงโป ซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของจีน
  • สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเผยผลการสำรวจราคาดัชนีผู้บริโภค(CPI) เมืองชิงต่าวเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมพุ่งสูงขึ้น 4.1% หมวดอาหารและเครื่องดื่มและหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการปรับขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภค เป็นผลมากจากเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของเมืองชิงต่าว
  • แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยทิศทางดีขึ้น จากปี 2556 และ 2557
  • "อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม" ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอันดับต้น ๆ ของไทย ซึ่ง
  • เมียนมาร์ เป็นอีกประเทศที่น่าลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สำหรับผู้ประกอบการที่พยายามมองหาฐานการผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรักษาความอยู่รอดของธุรกิจ และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเมียนมาร์มีความน่าสนใจในฐานะแหล่งลงทุนแหล่งใหม่ที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มอาเซียน จากการที่นักลงทุนไทยและต่างชาติ พยายามหาช่องทางเข้าไปทำการค้าการลงทุน เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพ และทิศทางพัฒนาการเชิงบวกของเมียนมาร์หลังเปิดประเทศ
  • ปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามกำลังมองหาผู้สนับสนุนวัตถุดิบในการผลิตรายใหม่แทนที่การผูกขาดวัตถุดิบจากจีนเนื่องจากมีความซับซ้อน นาย กาว แอ็ง ด่าว อธิบดีกรมอุตสาหกรรมเบา กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม กล่าวว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2557 การส่งออก
  • ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับรายงานที่น่าสนใจจากสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ เมืองเจนไน (ประเทศอินเดีย) เกี่ยวกับศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอของอินเดียและโอกาสของไทยในการเข้าไปบุกตลาดอินเดีย เลยขอหยิบมาฝากกัน ณ ที่นี้...
  • ปี 2557 เป็นปีแห่งความท้าทายอุตสาหกรรมไทยจะแก้จุดอ่อน ที่ปล่อยให้อินโดนีเซียและเวียดนามแซงหน้าไปแล้วหลายขุม ได้หรือไม่ ยังต้องลุ้น