ธุรกิจเด่น

OTOP
OTOP

สินค้าโครงการ ‘หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product)

เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

น้ำตาล
น้ำตาล

น้ำตาลถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความเคลื่อนไหวของราคาที่อิงราคาตลาดโลก

เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์
เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์

ในบรรดาสัตว์ปีกเศรษฐกิจ "ไก่" ถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยม

ผักและผลไม้
ผักและผลไม้

ผักผลไม้ของไทยมีความหลากหลายและต่อเนื่องตลอดปี ทำให้มีความได้เปรียบ

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ในปี 2555 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าในกลุ่มสิ่งทอ

ยานยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์และชิ้นส่วน

ประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนมายาวนานกว่า 50 ปี