ลิงค์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในเกาหลี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

653-7, Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul 140-210
Tel: (82-2) 790-2955, 795-0095, 795-3098, 795-3253
Fax: (82-2) 798-3448
Email: rteseoul@kornet.net, thaisel@mfa.go.th
Website: www.thaiembassy.org/seoul


ข่าวเศรษฐกิจ / เรื่องเด่น / ข่าวประชาสัมพันธ์ในศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในเกาหลีใต้    

สาระน่ารู้