Greece    

สาระน่ารู้

  • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ รายงานเกี่ยวกับภาวะการค้าไทย-กรีซในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 ว่า วิกฤติหนี้ของกรีซได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจกรีซมาตั้งแต่ปี 2553 ทำให้รัฐบาลกรีซต้องใช้มาตรการลดการใช้จ่ายอย่างเข้มงวด...