ลิงค์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในบาห์เรน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา

Royal Thai Embassy Manama, Bahrain
132, Road 66  Block 360, Zinj Area, Manama
Tel: (973) 17274142
Fax: (973) 17272714
Email: thaimnm@mfa.go.th
Website: www.thaiembassy.org/manama    

สาระน่ารู้

  • GCC rail network เมกกะโพรเจ็กทางรถไฟเชื่อม 6 ประเทศสมาชิกใน GCC เพื่อพัฒนาระบบการขนส่ง (Logistics) ระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและใช้เวลาน้อยลง


ภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา