เครือข่ายของเรา

เครือข่ายของเรา

นอกจากสำนักงานที่กระทรวงการต่างประเทศแล้ว ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ยังมีเครือข่ายข้อมูลและการให้บริการที่ครอบคลุมในตลาดสำคัญต่างๆ ทั่วโลกผ่านศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (Business Infomation Center - BIC) ที่ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

ปัจจุบัน กระทรวงการต่างประเทศได้จัดตั้งศูนย์ BIC แล้วใน 36 ประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก และมีโครงการที่จะเปิดเพิ่มเติมอีกใน 15 ประเทศ ซึ่งสามารถติดต่อศูนย์ BIC ได้ตามเว็บไซต์ที่ปรากฏด้านล่างนี้


ศูนย์ BIC 36 ประเทศทั่วโลก

European Union

European Union

European Union - EU
สหภาพยุโรป

เป็นการรวมกลุ่มระหว่างประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแบบเหนือรัฐ (supranational) ที่ใหญ่ที่สุดและก้าวหน้าที่สุดในโลก โดยปัจจุบันมีสมาชิก 27 ประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2554 สหภาพยุโรปถือเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 4 ของไทย
Mexico

Mexico

Thailand Business Information Center in Mexico
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในเม็กซิโก

รายชื่อศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทย