3 สิ่งที่ควรเตรียมให้พร้อม ก่อนก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศ
3 สิ่งที่ควรเตรียมให้พร้อม ก่อนก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศ

ผู้ประกอบการทุกรายไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนต้องการที่จะขยายธุรกิจของตนไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในปลายปีนี้ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับธุรกิจไทย

มาดูกันว่า 3 สิ่งที่ควรเตรียมให้พร้อมก่อนขยายธุรกิจออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ มีอะไรกันบ้าง

1. ความรู้เรื่องกฎหมายในประเทศเป้าหมาย

หากคิดจะขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศ สิ่งที่แรกที่ต้องทำคือการศึกษากฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ รวมไปถึงข้อมูลพื้นฐานของประเทศที่เราต้องการจะไปทำการค้าและการลงทุน ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่สามารถหาได้ตามอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้การมีนักกฎหมายไว้เป็นที่ปรึกษาในกรณีที่ต้องทำหนังสือสัญญาหรือเอกสารที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเข้ามาดูแล ก็ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ละเลยไม่ได้

2. ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights : IPR)

หากคุณคิดว่าเพียงแค่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศจะทำให้คุณสามารถไปเฉิดฉายในต่างแดนได้นั้นบอกเลยว่าผิด! เพราะนอกเหนือจาก IPR แล้ว การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trademark) ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญหากคิดที่จะขยายธุรกิจตัวเองออกไปต่างประเทศ สำหรับในประเทศไทยเรามาสารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำทุกขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย หากรอที่จะจดทะเบียนทางการค้าหลังจากสินค้าของเราติดตลาดแล้วอาจจะมีคนหัวใสชิงตัดหน้าจดทะเบียนไปก่อนคุณแล้วก็ได้

3. ความพร้อมของระบบการทำงาน

องค์ประกอบสำคัญเพื่อรองรับธุรกิจในต่างแดนที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง อาทิ การเก็บข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับนำไปวิเคราะห์ต่อยอดทางธุรกิจ การมีระบบ supply chain ที่แข็งแรงสามารถดูแลให้มีวัตถุดิบสำหรับการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง การตกลงเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างบริษัทกับพนักงาน การจัดการข้อมูลความลับทางธุรกิจ และที่สำคัญควรมีคู่มือในการผลิต คู่มือขนส่งสินค้า เอกสารการรับประกันสำหรับลูกค้าให้พร้อมสำหรับส่งต่อให้คู่ค้าในต่างประเทศได้ทันที

การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นไปอีกระดับ
ที่สำคัญต้องมีความน่าเชื่อถือเพื่อที่จะดึงดูดคู่ค้าในต่างประเทศ อันที่จริงการเริ่มทำธุรกิจเพียง 1 หรือ 2 ปีนั้นยังถือว่าน้อยเกินไปหากจะพูดว่าธุรกิจของเรามีความน่าเชื่อถือเพียงพอ การมีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพบวกกับการมีความรู้ที่จำเป็นในการทำการตลาดในต่างประเทศจะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของเราเติบโตไปได้อย่างมั่นคง เมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็คงไม่ใช่เรื่องยากหากคุณต้องการที่จะทำการค้าในต่างแดน

22 กันยายน 2558
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

Tips & Tricks