9 เทคนิคในการทำธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิตอล
9 เทคนิคในการทำธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

เพียงแค่ คลิกเดียว เราก็สามารถเปิดโลกได้ทั้งใบ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันสื่อออนไลน์มีอิทธิพลในการกำหนดพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างมาก ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างปรับกลยุทธ์เชิงรุก บนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพื่อเปลี่ยนโฉมธุรกิจเข้าสู่ยุค เศรษฐกิจดิจิตอล(digital economy)

ThaiBiz.Net จึงขอเกาะติดกระแส ด้วยการนำเสนอเทคนิค 9 ข้อในการทำธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อเอาใจแฟน ๆ ThaiBiz.Net ที่กำลังเริ่มต้นทำหรืออยู่ในธุรกิจออนไลน์

1. รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง

ก่อนกำหนดโครงสร้างธุรกิจ (business model) สิ่งสำคัญ คือ การรู้อย่างชัดเจนว่าเราอยู่ในธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญด้านใด ใครคือคู่แข่ง จุดอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจเราเองและคู่แข่งคืออะไรเพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างตรงจุด

2. ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

ควรระลึกไว้เสมอว่า เราจะต้องส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดถึงมือลูกค้า เพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวสินค้าเอง (value creation) และสนองความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) หลังจากส่งมอบสินค้าและบริการแล้ว อย่าลืมติดตามผลตอบรับ (feedback) ของลูกค้าด้วย

3. สร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง (brand building)

แบรนด์ถือเป็นหัวใจสำคัญที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภค โจทย์สำคัญคือทำอย่างไรให้สินค้าและบริการของเราเป็นที่จดจำในไม่กี่เสี้ยวนาทีสั้น ๆ องค์ประกอบของแบรนด์ ที่สำคัญ ได้แก่ ตัวอักษร สี การออกเสียง ตราสัญญาลักษณ์ และเครื่องหมายการค้า

4. เสี้ยววินาทีมีความหมาย

ในธุรกิจออนไลน์ เรามีเวลาแค่ไม่กี่เสี้ยววินาทีเท่านั้นในการอธิบายสินค้า (product) จึงต้องนำเสนอภาพและเนื้อหา (content) โดยสร้างเนื้อหาในหลากหลายภาษาเพื่อขยายโอกาสทางการตลาด

5. สร้างความน่าเชื่อถือ

การสร้างตัวตนที่ชัดเจนจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อสินค้าและผู้ใช้บริการ เช่น การระบุที่ตั้ง ตำแหน่ง รายละเอียดติดต่อ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การรับประกันสินค้าหรือการระบุมาตรฐานสินค้าต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ให้ผู้ซื้อรับทราบ และการแจ้งสถานะจัดส่งสินค้า เป็นต้น

6. เรื่องเงินๆ ทองๆ เป็นสิ่งสำคัญ

ปัจจุบันธุรกิจขนาดเล็กและ SMEs หลายแห่งได้เลือกใช้บริการทำธุรกรรมด้านเงินต่าง ๆ ผ่านบริการธุรกรรมออนไลน์ (internet banking) สิ่งสำคัญที่ไม่ควรลืมคือการบริหารจัดการงบการเงินการเสียภาษีที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ

7. สะดวกรวดเร็ว

การบริการด้วยความรวดเร็วช่วยให้ธุรกิจได้เปรียบคู่แข่ง ผู้ประกอบการจึงต้องจัดระบบการให้บริการลูกค้า เช่น การลงผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product) ช่องทางการติดต่อและการตอบสนองที่รวดเร็ว และการจัดส่งสินค้า สำหรับการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ ผู้ประกอบการควรศึกษาด้านศุลกากร และการทำประกันภัยสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะถึงมือลูกค้าอย่างแน่นอน

8. มองหาไอเดียใหม่ ๆ อยู่เสมอ

เพียงแค่หนึ่งไอเดียใหม่ก็สามารถแตกยอดไปสู่การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง จนสามารถสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาล ดังนั้นอย่าลืมมองหาไอเดีย ศึกษาเทรนด์ใหม่ ๆ และพัฒนาธุรกิจอยู่เสมอ

9. กฎหมายน่ารู้

การทำธุรกิจทุกประเภท สิ่งที่ไม่ควรละเลยคือเรื่องของกฎหมายต่างๆ ซึ่งกฎหมายพื้นฐานที่ผู้ประกอบธุรกิจบนโลกออนไลน์ควรรู้ ได้แก่ “พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544” “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550” “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558” “พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ”พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499” พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542” กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร (กรณีจัดนำเข้า-ส่งสินค้าไปต่างประเทศ) และกฎหมายเกี่ยวกับสรรพากรการเสียภาษีที่ถูกต้อง


จุดเด่นของเศรษฐกิจดิจิตอล

คือ การลดต้นทุนในสินค้าและบริการ และไม่มีขีดจำกัดในการทำธุรกิจ

ซึ่งเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด (market share) แต่การแข่งขันก็สูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการควรปรับตัวมองหาเทรนด์และช่องทางขายใหม่ ๆ อยู่เสมอ และสิ่งที่สำคัญประการสุดท้าย คือ อย่ายอมแพ้ หากเราสังเกตให้ดี ๆ จะพบว่า แท้จริงแล้วไม่มีธุรกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จ มีแต่ธุรกิจที่ยอมแพ้ไปก่อนเท่านั้น


17 กันยายน 2558
แหล่งข้อมูล: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

Tips & Tricks