5 วิธีง่าย ๆ ไม่โดนโกงทางธุรกิจ
5 วิธีง่าย ๆ ไม่โดนโกงทางธุรกิจ

โอกาสการทางธุรกิจในปัจจุบันเรียกได้ว่าไร้พรมแดน เพราะความสะดวกทางอินเตอร์เน็ตทำให้ผู้ประกอบการได้พบคู่ค้ามากหน้าหลายตาที่อาจมาไกลถึงประเทศในแอฟริกา แน่นอนว่า การขยายฐานคู่ค้าโดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพเป็นเรื่องดี แต่หนึ่งในผลเสียที่ตามมาหากขาดความรอบคอบคือ การโดนโกงทางธุรกิจที่มีเรื่องราวร้องเรียนมากระทบหูอยู่เนือง ๆ

ต่อไปนี้คือ 5 วิธีง่าย ๆ ที่สามารถนำไปใช้ไม่ให้การเสียท่าโดนโกง เพื่อการเลือกคบหากับคู่ค้าที่ไว้ใจได้ไปยาว ๆ

1. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือคู่ค้า ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบข้อมูลของบริษัทคู่ค้า ทั้งที่ตั้งของบริษัทและโรงงาน ระยะเวลาที่ดำเนินกิจการ โดยควรขอรับเอกสารต่างที่ยืนยันการมีอยู่ของบริษัทอย่าง หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน ใบอนุญาตส่งออกสินค้า ใบรับรองมาตรฐานสินค้า ฯลฯ หากต้องการเพิ่มความมั่นใจมากขึ้น ควรเดินทางไปสำรวจด้วยตัวเอง และตรวจเช็คบริษัทจากหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นด้วย อย่าเชื่อเพียงข้อมูลที่ค้นพบและการติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตโดยเด็ดขาด!

2. ศึกษาข้อมูลจากองค์กรรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ สมาคมธุรกิจในประเทศที่เข้าไปลงทุน หรือทูตพาณิชย์ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าการลงทุนในต่างประเทศของไทย ทำความคุ้นเคยกับองค์กรเหล่านี้เอาไว้เป็นที่พึ่งและตัวช่วยสำหรับการตรวจสอบข้อมูลทางธุรกิจเพิ่มเติมหรือกรณีที่ข้อพิพาทเกิดขึ้น

3. ร่างสัญญาให้รัดกุม หลังจากตรวจสอบประวัติและความน่าเชื่อถือของคู่ค้าแล้ว การทำสัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง การร่างสัญญาความตกลงหรือสัญญาซื้อขาย (Sales Contract) จะต้องทำด้วยความรอบคอบและรัดกุม ระบุถึงรายละเอียดสินค้า ราคา การชำระเงิน การส่งมอบสินค้า วิธีการชำระเงิน และเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจน ควรมีการทำสัญญาลงนามทุกครั้งที่มีการซื้อขาย เพื่อป้องกันหากเกิดกรณีพิพาทขึ้นภายหลัง

4. ตกลงวิธีการชำระเงิน (Term of Payment) ให้แน่ การชำระเงินระหว่างประเทศ ปัจจุบันมี 4 วิธีการหลัก ได้แก่ (1) การชำระเงินล่วงหน้า (Advance Payment) (2) การเปิดบัญชี (Open Account) (3) ตั๋วเงินเพื่อการเรียกเก็บที่มีเอกสารประกอบ (Documentary Bill For Collection) (4) เลตเตอร์ออฟเครดิตที่มีเอกสารประกอบ (Documentary Letter of Credit) อย่าลืมระมัดระวังการขโมยข้อมูลจากการติดต่อและชำระเงินทางอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะเงินก้อนใหญ่ บริษัทของท่านควรมีระบบการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลในระดับหนึ่ง โดยอาจปรึกษาธนาคารที่ใช้บริการอยู่เป็นประจำ

5. อย่าด่วนตัดสินใจ ศึกษาข้อมูลทุกแง่มุมอย่างละเอียดรอบคอบ อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเพียงเพราะแรงจูงใจและคำชวนเชื่อ ลองตรวจสอบคู่ค้ากับบุคคลในแวดวงอีกที ลองตรวจสอบราคาสินค้าหากมองแล้วว่าราคาที่คู่ค้าเสนอมานั้นถูกจนเกินกว่าจะเป็นไปได้ ลองไปสำรวจราคาของสินค้าตามงานแสดงสินค้าใหญ่ ๆ ที่น่าเชื่อถือเพื่อเทียบเคียงด้วย

เพียง 5 ข้อง่าย ๆ เท่านี้ จะช่วยเช็คคู่ค้าของท่านว่าปลอดภัย สบายใจได้ไปเปลาะหนึ่งทีเดียว

28 กรกฎาคม 2558
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

Tips & Tricks