5 ธุรกิจ อนาคตสดใสในแดนมังกร
5 ธุรกิจ อนาคตสดใสในแดนมังกร

10 ปีที่ผ่านมา จีนได้สร้างปรากฏการณ์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก บริษัทข้ามชาติต่างย้ายฐานการผลิตเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ของจีนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหาร แต่จีนในอีก 10 ปี ต่อไป คงค่อย ๆ ถอยห่างจากอุตสาหกรรมหนักไปสู่การผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อรองรับตลาดผู้บริโภคภายในที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น

ไทยในฐานะประเทศที่มีจุดแข็งด้านธุรกิจบริการและสินค้าที่มีคุณภาพ ยังคงมีโอกาสอีกมากมายในการบุกตลาดแดนมังกร ลองมาดู 5 อันดับธุรกิจที่มีอนาคตสดใสน่าไปลงทุนในจีนกัน

1. ธุรกิจท่องเที่ยว

จีนยังคงได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายกระจายอยู่ตามมณฑลต่าง ๆ ทำให้จีนกลายเป็นแหล่งดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงจากไทย หากสนใจทำธุรกิจนี้ ควรหาหุ้นส่วนท้องถิ่นที่ไว้ใจได้ในแวดวงเดียวกันมาร่วมกันจัดโปรแกรมและโปรโมชั่นท่องเที่ยวที่น่าสนใจและถูกจริตพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทย นอกจากจะสามารถนำนักท่องเที่ยวชาวไทยไปยังประเทศจีนได้แล้ว ยังสามารถต่อยอดธุรกิจนี้โดยการนำนักท่องเที่ยวจีนกลับมาไทยได้อีกด้วย

2. ธุรกิจบริการรักษาพยาบาลและศัลยกรรมความงาม

ด้วยรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจีนมีชาวต่างชาติเข้าไปทำงานเป็นจำนวนมาก จึงมีความต้องการการรักษาพยาบาลในระดับที่ได้มาตรฐานสูง ระบบการรักษาพยาบาลในจีนยังไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยที่มีความเชี่ยวชาญธุรกิจด้านศัลยกรรมความงามและการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

3. สปาและนวดแผนโบราณ

ชาวจีนหันมาให้ความสนใจการดูแลสุขภาพตั้งแต่ต้นทางมากกว่าการเข้ารับการรักษาพยาบาลเฉพาะเมื่อถึงเวลาเจ็บป่วยมากขึ้น เป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนไทยที่มีศักยภาพด้านธุรกิจสปาและนวดแผนโบราณซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

4. โรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนสอนภาษา

ความต้องการในการเรียนภาษาของนักธุรกิจและนักเรียน/นักศึกษาจีนมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยจะต้องแข่งขันเพื่อให้มีอาชีพและอนาคตที่ดี ขณะเดียวกัน นักธุรกิจจากต่างประเทศไปอาศัยอยู่ในจีนเป็นจำนวนมาก ธุรกิจการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ และสถาบันสอนภาษาจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะตามหัวเมืองใหญ่ ๆ ของจีน

5. ธุรกิจร้านอาหาร

ในแต่ละปี ชาวจีนใช้จ่ายเงินไปกับค่าอาหารมากกว่า 40% ของรายได้ทั้งหมด ชาวจีนนิยมบริโภคอาหารที่ปรุงขึ้นจากสมุนไพรและเครื่องเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งสามารถชูเป็นจุดขายสำหรับอาหารไทยในตลาดจีนได้เป็นอย่างดี ร้านอาหารไทยที่ดำเนินการโดยคนไทยในจีนนั้นยังมีจำนวนน้อย ธุรกิจนี้จึงเป็นอีกช่องทางที่น่าสนใจ

โอกาสยังมีอยู่มากมาย แต่จีนเป็นประเทศใหญ่ ผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าไปลงทุนในจีน ต้องศึกษาหาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจและเลือกเจาะเป็นรายมณฑล หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน ขอแนะนำให้ลองแวะไปที่เว็บไซต์ http://www.thaibizchina.com ของศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ที่นำเสนอข่าวสารอัพเดทและแนวโน้มตลาดของจีนเจาะเป็นรายมณฑล ศูนย์ข้อมูลฯ มีสำนักงานตั้งอยู่ภายใต้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งในจีน

ท่านใดที่เดินทางไปสำรวจถึงเมืองจีนแล้ว อย่าลืมแวะไปขอรับข้อมูลและแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นกันได้

20 กรกฎาคม 2558
แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

Tips & Tricks