ข้อมูลสำคัญ


ที่ตั้ง ตั้งอยู่บนคาบสมุทรจัตแลนด์ (Jutland) ทางตอนเหนือของทวีปยุโรประหว่างทะเลเหนือกับทะเลบอลติก
พื้นที่

42,916 ตารางกิโลเมตร โดยมีเขตพื้นที่ปกครองตนเอง 2 แห่ง ได้แก่ เกาะกรีนแลนด์ (Greenland) และหมู่เกาะแฟโร (Faroe)

ที่มา : Statistics Denmark (2015)

ประชากร 5,668,743 คน
ที่มา : Statistics Denmark (2015)
กลุ่มชนชาติ - ชาวเดนมาร์ก (ร้อยละ 98)
- ชาวสแกนดิเนเวียอื่นๆ (ร้อยละ 0.4)
- ชาวตุรกี (ร้อยละ 0.3)
- ชาวอังกฤษ (ร้อยละ 0.2)
ภาษา เดนิช (Danish) เป็นภาษาราชการ ชาวเดนมาร์กส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
ศาสนา ศาสนาคริสต์ นิกาย Evangelical Lutheran (ร้อยละ 95)
รองลงมา ได้แก่ คริสต์นิกายอื่นๆ (ร้อยละ 3) อิสลาม (ร้อยละ 2)
เมืองหลวง กรุงโคเปนเฮเกน
เมืองสำคัญต่างๆ เมืองออร์ฮูส (Aarhus) เมืองอูเดนเซอร์ (Odense) เมืองอัลบอร์ก (Aalborg)
สกุลเงิน โครนเดนมาร์ก (Danish Kroner – DKK)
ระบบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์/พระราชินีเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
ประมุขแห่งรัฐ สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ตั้งแต่ 14 มกราคม ค.ศ. 1972
นายกรัฐมนตรี นายลาซ ลูกเก่อ ราสมูสเซ่น (Lars Løkke Rasmussen) เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2015 
      
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 1,886 พันล้านโครนเดนมาร์ก
ที่มา : Statistics Denmark (2014)
GDP ต่อคน 320,000 โครนเดนาร์กต่อคน/ปี
ที่มา : Statistics Denmark (2014)
อัตราการเติบโตของ GDP ร้อยละ 1
ที่มา : Statistics Denmark (2014)
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 0.6
ที่มา : IMF (2014)
อัตราการว่างงาน ร้อยละ 6.7
ที่มา :  Statistics Denmark (2014)
ประเทศคู่ค้านำเข้าสำคัญ - เยอรมนี (ร้อยละ 16.4)
- สวีเดน (ร้อยละ 11.2)
- อังกฤษ (ร้อยละ 6.7)
- สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 6.5)
- เนเธอร์แลนด์ (ร้อยละ 6.2)
ที่มา : Statistics Denmark (2014)
ประเทศคู่ค้าส่งออกสำคัญ - เยอรมนี (ร้อยละ 14.6)
- สวีเดน (ร้อยละ 10.9)
- สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 9.3)
- นอร์เวย์ (ร้อยละ 7.2)
- อังกฤษ (ร้อยละ 7.1)
ที่มา : Statistics Denmark (2014)
สินค้านำเข้าสำคัญ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ ธัญพืช และเครื่องอุปโภคบริโภค
สินค้าส่งออกสำคัญ เครื่องมือในอุตสาหกรรม เนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อ ผลิตภัณฑ์ อาหาร/นม อาหารทะเล ยา เฟอร์นิเจอร์ และกังหันลม